Hopp til hovedinnhold

Testpolitisk utvalg

Testpolitisk utvalg er et faglig ekspertråd i saker som primært omhandler psykologiske tester og kartleggingsverktøy.

Medlemmer

  • Rudi Myrvang, leder
  • Cato Grønnerød
  • Tor H. Andreassen 
  • Vidar Ulset 
  • Torun Gangaune Finnanger
  • Tor Ivar Hansen

Det oppnevnes av og rapporterer til Sentralstyret. Medlemmene i utvalget er psykologer som har spisskompetanse på psykologiske tester og kartleggingsverktøy og forhold som hører inn under dette feltet. Utvalget bør dekke testkompetanse innen ulike fagområder. Administrasjonen i Psykologforeningen stiller sekretær til utvalget.

Våre oppgaver

  • Gi sentralstyret råd i saker innenfor sitt ekspertiseområde
  • Forberede og spille inn saker av prinsipiell betydning eller som TPU vurderer som nødvendige å bringe inn for foreningens politiske ledelse.
  • Innenfor foreningens politiske og administrative rammer å fungere som faglige eksperter i arbeid med testrelaterte saker.

Multikulturell utredningsstandard