Hopp til hovedinnhold

Sektorutvalgene

Sektorutvalgene for avtalespesialister, spesialisthelsetjenesten, kommune, stat og privat sektor skal gi Sentralstyret bistand og råd i tariffpolitikk, fagpolitikk og samfunnspolitikk.

Utvalgene i sektorene velges av medlemmene og tillitsvalgte i de aktuelle sektorene. 

Medlemmenes tariffområde er førende for tilhørighet til sektorutvalg. Utvalgene oppnevnes av sentralstyret i tråd med valgene i sektorene. Vedtekter og mandat utarbeides av det enkelte utvalget og godkjennes av sentralstyret.

Sektorutvalgene er underlagt sentralstyret. Utvalgenes ledere inngår i lønns- og arbeidsmarkedsutvalget (LAU).

Medlemmer

 • Kristin Haugholt (leder), Ringsaker
  E-post: kristinhaugholt@hotmail.com
  Mobil: +4795172032
 • Fredrik Blom (nestleder), Råde
 • Trude Hoff, Snåsa og Steinkjer
 • Elisabeth O. Barrett, Tromsø
 • Kate I. Rivø, Tønsberg                           
 • Inger Eidsvåg, Oslo                
 • Hilde Elisabeth Vedø, Nore og Uvdal
 • Jan Trygve Wergeland, Kristiansand
 • Lana Kvalevåg Bjorland, Randaberg
 • Iris Anette Søderholm, Bodø

Medlemmer

 • Bjarte Bruntveit (leder), FTV Helse Bergen  
 • Birgit Aanderaa (nestleder), FTV OUS 
 • Mariann Smith-Novik, fung. FTV Finnmarkssykehuset
 • Josef Mikaelsson, HTV Diakonhjemmet
 • Nina Mørkved, FTV Helgelandssykehuset
 • Frank Leira-Johansen, FTV Helse Stavanger
 • Siri Næs, FTV Helse Møre og Romsdal
 • Arnstein Søyland, FTV Sørlandet sykehus
 • Bjørn Gunnar Eriksen, Nordlandssykehuset
 • Chris Margaret Aanondsen, FTV St. Olavs hospital

Medlemmer

 • Grethe H. Strand Rolfsen (leder), Bufetat – Region Øst
 • Ruth Ellen Steinsvik (nestleder), Bufetat – Region Nord
 • Eline Gleditsch Skrede, Statsforvalteren i Oslo og Viken
 • Tor Erik Befring, Helsedirektoratet
 • Rune Raudeberg, Universitetet i Bergen
 • Ask Svelmo Nilsen, Stiftelsen Kirkens Familievern
 • Bjørn Arne Øvrebø, NAV Vestland

Medlemmer

 • Henrik Riekeles Vik (leder), Forhandlingsutvalg privatpraksis
 • Iselin Sætre (nestleder), Samarbeidsutvalg Helse Sør-øst
 • Gunnar Larsen, Samarbeidsutvalg Helse Vest
 • Annelise Fredriksen, Samarbeidsutvalg Helse Nord
 • Inga Medne, Forhandlingsutvalg privatpraksis
 • Knut Follesø, Forhandlingsutvalg privatpraksis
 • Jakob Støre-Valen, Samarbeidsutvalg Helse Midt

Medlemmer

 • Ane Johnsen (leder), privatpraktiserende psykologspesialist, Stavanger
 • Gunhild Hoksnes (nestleder), privatpraktiserende psykologspesialist, Ski
 • Christina Holen Lunde, psykologspesialist, ansatt i Speare Helse AS
 • Marit Nilsen, privatpraktiserende psykolog, Brønnøysund
 • Jennifer Aramini, privatpraktiserende psykologspesialist, Oslo
 • Kåre Frønsdal, psykolog, ansatt i Bergen Psykologbehandling
 • Joakim Døving, privatpraktiserende psykolog, Oslo