Hopp til hovedinnhold

Foreningen for sakkyndige psykologer

Vi (FOSAP) er en interessegruppe for psykologer som opptrer som sakkyndige eller fagkyndige i saker etter lov om barn og foreldre og etter lov om barneverntjenester.

Styret består av leder, sekretær, kasserer og 3 styremedlemmer. Styret velges hvert år på årsmøtet. 2 av styrets 5 medlemmer er på valg hvert år. Styret konstituerer seg selv.

Medlemmer

  • Olof Gøtestam (leder)
  • Linda Holte
  • Trond Ivar Nicolaisen
  • Olav Bendiksby
  • Christine Archer

Foreningens formål er å utvikle sakkyndigrollen og å arbeide for sakkyndige psykologers interesser. Dette skal skje ved å høyne faglige og etiske standarder, stimulere generell fagutvikling og å fremme samarbeid med andre yrkesgrupper.

FOSAP ble etablert i 1994 og har hele tiden fungert innenfor Norsk psykologforenings rammer og vedtekter og er i dag direkte tilknyttet Psykologforeningen. Medlemskap i FOSAP er åpent for alle psykologer organisert i Psykologforeningen.

I 2016 ble foreningen utvidet til å også gjelde psykologer som opptrer som sakkyndige innenfor straffe- og erstatningsfeltet. Oppdragsgiverne er vanligvis offentlig forvaltning og domstoler. I barnevernssakene er dette ofte barneverntjenester og fylkesnemnder.

Årsmøtet er FOSAPs høyeste organ. Ordinært årsmøte avholdes en gang hvert år i forbindelse med årskonferanse. Ekstraordinært årsmøte avholdes når minst 1/3 av medlemmene krever det. Alle saker unntatt vedtektsendringer og tilføyelser avgjøres med simpelt flertall. Endringer og tillegg i vedtektene vedtas av årsmøtet med 2/3 flertall. Årsmøtet kan vedta avvikling av Forening for sakkyndige psykologer med 2/3 flertall.

Foreningen avholder to årlige fagkonferanser. Styret sender ut nyhetsbrev til medlemmene ca. to ganger per semester.