Hopp til hovedinnhold

Forening for psykologer i privat praksis

Vi (FPP) er en faglig forening innenfor Psykologforeningen. Formålet vårt er å ivareta medlemmenes faglige og fagpolitiske interesser.

Foreningen er landsdekkende og åpen for alle medlemmer av Psykologforeningen som har sitt arbeidsfelt helt eller delvis i privatpraksis, med eller uten driftstilskudd.

Styremedlemmer

  • Arvid Strand (leder)
  • Solfrid Irene Kårstad (kasserer)
  • Tone Sandbak
  • Martin Hegdahl
  • Inger Johanne Storesund
  • Jennifer Aramini
  • Odd Kristian Gundersen

Valgkomité

Christine Amlie og Torbjørg Hauso.


Vi holder et årlig seminar, kombinert med årsmøte, med temaer spesielt rettet til psykolog i privatpraksis. Vi er også tilgjengelige for enkeltmedlemmer.

F.o.m. 2021 har styret valgt mer «eksotiske» seminarsteder enn Oslo og Bergen i håp om å øke medlemmenes påmeldingsinteresse, samt legge til rette for sosialt samvær etter hver undervisningsdag.


FPP-styrets e-postadresse er post@fppstyret.no

Bli med i vår Facebook-gruppe. Det forutsettes at du bekrefter medlemskap i FPP og NPF.

Om Facebookgruppa

Historikk

05.11.22 Det opprettes en Fb-gruppe som skal være en arena for dialog mellom styret og FPP-medlemmer.

13.02.23 Antall Fb-medlemmer er økt med over 500 prosent i løpet av den siste uka; gruppa har dermed fått ca. 270 medlemmer.

26.08.23 P.t. er det 385 medlemmer i gruppa. Bare en fjerdedel av disse er medlemmer i FPP. Det besluttes at Fb-medlemmer som ikke har meldt seg inn i FPP innen 25. september slettes fra gruppa.

19.04.24 151 medlemmer.


Ønsker du å bli medlem i Foreningen for psykologer i privat praksis? Ta kontakt gjennom Min side, og skriv «Innmelding FPP» i emnefeltet.

Dersom du ønsker å melde deg ut, skriv «Utmelding FPP» i emnefeltet.


Som privatpraktiserende har du anledning til å registrere virksomheten din hos tjenesten Finn en psykolog.

Portalen er et tilbud til medlemmer av Psykologforeningen. Formålet er å gi publikum anledning til å søke seg frem til ledig psykolog uansett hvor i landet de bor.

Registrerer deg her


Nyttig informasjon for deg med privat praksis