Hopp til hovedinnhold

Ankeutvalget for spesialistsaker

Vi behandler klager fra psykologer på vedtak vedrørende søknader om spesialistgodkjenning eller vedlikehold av spesialiteten.

Utvalget oppnevnes av Sentralstyret og skal bestå av representanter foreslått av universitetene (1), myndighetene (1), arbeidsgiverne (1) og Psykologforeningen (1). To av representantene skal være psykologspesialister.

Medlemmer

  • Kim Sverre Larsen (Psykologforeningen), leder
  • Marit Råbu (universitetene)
  • Adrian Wilhelm Kjølø Tollefsen (brukerne)
  • Jan Vegard Bakali

Avgjørelser i ankeutvalget fattes med simpelt flertall, og er endelige. Ved en eventuell stemmelikhet er lederens stemmegivning utslagsgivende. Utvalget er beslutningsdyktig når minst tre av medlemmene er til stede.

Klagen må være oversendt ankeutvalget innen 12 uker etter avgjørelse i Godkjenningsutvalget.