Hopp til hovedinnhold

Psykisk helse i alt vi gjør – men hvordan?

Hvordan kan psykologer bidra i lokalt folkehelsearbeid for å utvikle god psykisk helse i befolkningen?

«Psykisk helse i alt vi gjør – men hvordan?» er en rapport som viser hvordan psykologisk kunnskap og kompetanse kan benyttes i praktisk folkehelsearbeid i kommunene.

Psykologers rolle i kommunen er mangfoldig. Kommunepsykologer er helsepersonell som skal møte og bistå enkeltpersoner som trenger hjelp.

Men kommunepsykologen forvalter også kunnskap og kompetanse som gir grunnlag for å vite hvordan rammene rundt våre liv påvirker vår psykiske helse. Denne rapporten, utarbeidet av psykologspesialist Ingrid Sønstebø, viser hvordan slik kunnskap kan tas i bruk.

Det har i flere år vært et mål både for Psykologforeningen og myndighetene å rekruttere psykologer til kommunene for å styrke det lokale psykiske helsetilbudet. Mange kommunepsykologer arbeider allerede systematisk med forebyggende tiltak og folkehelserelatert arbeid.

I denne rapporten har vi samlet gode eksempler på slikt arbeid, i håp om å inspirere både kommunepsykologer og deres arbeidsgivere.

For spørsmål og tips, ta kontakt med spesialrådgiver i Psykologforeningen, Anette Clausen.