Hopp til hovedinnhold

Utenlandsstudier

Mer forutsigbarhet og bedre kvalifiseringsløp for utenlandsstudenter som ønsker å bli psykolog i Norge.

Psykologforeningen ser behovet for flere psykologer i Norge. Forutsetningen for å bli autorisert psykolog må være at man har kompetansen som kreves for å praktisere som psykolog i Norge.

I dag er det behov for større forutsigbarhet og tydeligere kvalifiseringsløp for å oppnå dette.

Store forskjeller mellom utdanninger

Psykologer har et selvstendig ansvar i norske helsetjenester basert på kunnskap og ferdigheter tilegnet gjennom en utdanning der teori og praksis er integrert gjennom hele utdanningsløpet.  Profesjonsutdanningen gir norske psykologer rett til selvstendig profesjonsutøvelse, uten spesialisering. Norske psykologer utreder, diagnostiserer og behandler på selvstendig grunnlag. Dette er unikt i internasjonal sammenheng.

Samtidig finnes ingen etablert standard for psykologprofesjonen internasjonalt. Fordi psykologrollen er så forskjellig i europeiske land varierer psykologutdanningen i Europa stort sett fra 4 til 10 år. Dagens praksis, med lisensperiode i Norge etter endt utenlandsutdanning, kompenserer ikke for denne variasjonen.

Hvis utenlandsstudentene ikke er utdannet til samme rolle som norske profesjonsstudenter, vil de ikke kunne møte forventningene og kravene pasienten og samfunnet har i Norge.

Det er et problem for utenlandsstudenter at de ikke vet om de blir godkjent når de kommer tilbake til Norge. Ingen utdanning er i dag forhåndsgodkjent. 

Spørsmål og svar om ELTE-saken

Norsk psykologforening mener:

  • Autorisasjon som psykolog i Norge er en garanti for tilegnet kunnskap og ferdigheter på et nivå som gir grunnlag for å arbeide selvstendig, slik psykologer gjør i Norge.
  • Europeiske utdanningsinstitusjoner som tilstreber psykologutdanning på norsk nivå må kunne ha en akkrediteringslignende prosess i forkant.
  • Utdanninger i EØS-området, som møter norske krav, bør kunne forhåndsgodkjennes.
  • Lisensordningen skal ta hensyn til de faktiske kunnskapene og ferdighetene kandidatene mangler. Lisensperioden må tilpasses den enkelte, slik at kandidaten får tilstrekkelig kompetanse til å oppnå autorisasjon.
  • Godkjenningsmyndighetene må i vurdering av utenlandsutdanningene benytte hele lovens adgang til tre års kvalifiseringsperiode. 

Tiltakene krever at godkjenningsmyndighetene gjør et grundigere kartleggingsarbeid enn i dag. Samtidig vil autorisasjonsarbeidet bli enklere, med mindre ressurskrevende prosesser i etterkant. Det viktigste er at utenlandsstudentene får større forutsigbarhet, slik at de med trygghet kan velge en utdanning i utlandet og senere ha mulighet for å bli autorisert som psykolog i Norge.