Hopp til hovedinnhold

Krigen i Gaza

Illustrasjon: Canva / Psykologforeningen
Felicia Rolf 11.12.2023

Psykologforeningen er bekymret for sivilbefolkningen og helsearbeiderne i Gaza, og har derfor kommet med en rekke utspill de siste månedene.

Siden krigen mellom Israel og Hamas brøt ut etter terrorangrepet mot Israel den 7. oktober, har svært mange sivile og helsearbeidere blitt drept. 

Det er viktig for Psykologforeningen å reagere på lidelsene vi ser på Gaza, og rope opp om hvordan humanitær rett og prinsippet om medisinsk nøytralitet systematisk brytes i den pågående krigen. Ifølge Verdens helseorganisasjon er minst 200 sykehus, ambulanser og helsepersonell blitt angrepet av israelske styrker de to siste månedene.

Her er noen av våre uttalelser siden krigens oppstart:

Felles pressemelding 

Post i våre sosiale medier fra 13. oktober. Illustrasjon: Canva / Psykologforeningen

Sammen med Legeforeningen og Sykepleierforbundet fordømte vi lidelsene som påføres den palestinske og israelske sivilbefolkningen i en felles pressemelding. Her ba vi blant annet om rask og uhindret humanitær tilgang til Gaza.

Vi skrev blant annet: «Vi ber om at det internasjonale prinsippet om medisinsk nøytralitet og menneskerettigheter respekteres fra begge parter.»

«Helseinstitusjoner må ikke bombes, og helsepersonell må få gjøre jobben sin på en trygg måte uten å utsettes for fare. Dessverre har dette ikke blitt overholdt.»

Les hele Vår felles pressemelding

Brev til utenriksdepartementet 

Brevet ble sendt til Utenriksdepartementet 19. oktober. Illustrasjon: Canva / Psykologforeningen

Sammen med Sykepleierforbundet og Legeforeningen sendte vi deretter brev til utenriksminister Espen Barth Eide. 

I brevet ba vi regjeringen ta til orde for våpenhvile, og støtte FN sitt krav om rask og uhindret humanitær tilgang til Gaza der en stor, ung sivilbefolkning nå påføres nye traumer, og sa blant annet: 

"Krigens folkerett og prinsippet om medisinsk nøytralitet må respekteres. Viktige forsyninger må slippe inn og helsepersonell få gjøre jobben sin uten å utsettes for fare. 

Vi er sterkt bekymret for Israels beskjed om å evakuere sykehus i Gaza der vi står overfor en humanitær katastrofe. Sårede og skadde pasienter i Gaza, hvor mange er barn, vil ikke være stabile nok til å bli flyttet."

Derfor ba vi regjeringen om å være tydelige på at driften av sykehus må vernes, slik at skadde og sårede får den hjelpen de trenger.  

Kronikk om de psykiske traumene til barna i Gaza

Brubakks kronikk fikk mye oppmerksomhet i sosiale medier. Her er vår post fra 1. november. Illustrasjon: Canva / Psykologforeningen

Medlem av Psykologforeningens menneskerettighetsutvalg, Katrin Glatz Brubakk, skrev om de potensielle psykiske traumene som påføres barna i Gaza i en kronikk i Adresseavisen.

Hun skrev blant annet: 

«Barna som er fanget i Gaza er senterpunkt i en inhuman krigføring som vil gi de som overlever skrekkelige indre bilder som vil forfølge dem i både våken tilstand og i søvne.» 

«De får også utviklingsskader som kan prege hele deres videre utvikling og liv.»

Dager etter ble kronikken også publisert på Forskersonen sine nettsider.

Les hele Kronikken i Adresseavisen

Felles tekst om krav om våpenhvile 

Teksten «Menneskeretten brytes i Gaza» ble publisert i Legeforeningens tidsskrift 22. november. Illustrasjon: Canva / Psykologforeningen

Menneskerettighetsutvalgene i Psykologforeningen og i Legeforeningen krevde permanent våpenhvile i Tidsskriftet for Den norske legeforening 22. november.

Reidar Hjermann fra Psykologforeningen og Ulrikke Røed-Fauske fra Legeforeningen mente også at norske myndigheter burde bli enda tydeligere i sitt påvirkningsarbeid, uavhengig av allianser og andre politiske hensyn. 

Sammen stilte de to menneskerettighetsutvalgene seg bak et forent budskap:

«Uavhengig av politisk ståsted, må de grove bruddene på menneskerettighetene opphøre nå! Humanitær hjelp må inn i Gaza, og hjelpearbeidere må skjermes for angrep. Vi krever ikke bare at Norge bidrar til at helsepersonell står klare til å lindre og hjelpe etter at støvet har lagt seg. Vi krever en permanent humanitær våpenhvile nå.»

Les hele Felles tekst fra menneskerettighetsutvalgene i Legeforeningen og Psykologforeningen

Kurs om generasjonstraumer

Det er ennå mulig å melde seg på det digitale kurset. Her er vår oppfordring fra 2. desember. Illustrasjon: Canva / Psykologforeningen

Krigen mellom Israel og Hamas har så langt kostet 18 000 liv, ifølge palestinske helsemyndigheter. De som overlever, sitter igjen med potensielle livsvarige skader og traumer. 
 
Med denne situasjonen som bakteppe, holdes det kurs for psykologer den 18. desember for å lære mer om generasjonstraumer. Foredragsholderne kommer med oppdatert kunnskap og ulike perspektiver på tema som krig, flukt og traumer. 
 
Kurset tar opp mange flere viktige temaer, blant annet: Hvordan flukt påvirker alle sider av livet, hvordan barn med krigstraumer behandles, hvilke ringvirkninger Gaza-krigen kan få i Norge og om hva generasjonstraumer er, og hvordan de kan brytes.

Kurset er godkjent som vedlikeholdskurs hos Psykologforeningen, og hele kursavgiften går til Leger Uten Grenser sitt arbeid.

Les mer Om kurset på Facebook For påmelding «Generasjonstraumer - de langvarige konsekvensene av krig»

Felles uttalelse om sivile og helsearbeidere 

Hele teksten var på trykk i Klassekampen 4. desember. Faksimile: Skjermdump / Klassekampen.no

Med en rekke andre organisasjoner sto vi samlet i en felles uttalelse om grusomhetene de sivile og helsearbeidere utsettes for på Gaza. Teksten sto på trykk i Klassekampen 4. desember.

Blant annet skrev vi: «Vi ber regjeringa om å vere tydeleg i sin motstand mot angrep på helseinstitusjonar og helsepersonell og å stå opp for at sivile får tilgang til helsehjelp. Dette innebærer også å nytte sitt diplomatiske nettverk til å oppfordre andre land og aktørar til å gjere det samme. Hensynet til sivilbefolkinga må vege tyngst i Norge sin kommunikasjon med alle partar. Helseinstitusjonar må ikkje bombast, helsepersonell må få gjere jobben sin utan å bli utsatt for fare, og kritisk medisinsk forsyning må sleppe inn i Gaza.»

Kronikken var skrevet sammen med: Den norske legeforening, Den norske tannlegeforening, Norges Farmaceutiske Forening, Klinisk ernæringsfysiologers forening, Norsk Sykepleierforbund, Jordmorforbundet NSF, Landsgruppen av helsesykepleiere NSF, Kreftforeningen, Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo, Studentutvalget ved Det helsevitenskapelige fakultet, UiT, Det medisinske fakultet, UiB, SUSTAINIT (Enhet for bærekraftig helse) ved UiO, Amnesty International Norway, Redd Barna, Norwac, Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom, Changemaker Norge, Studenter Uten Grenser, Farmasøyter Uten Grenser, Psykologistudenter Uten Grenser, Medisinstudentenes humanitæraksjon, NorPal-Sawa, Kampanjen «I solidaritet med helsepersonell i Gaza»

Les hele Vår felles tekst

#NOTATARGET – landsdekkende markering 

Foto: Felicia Rolf / Psykologforeningen

Mandag 11. desember forente landets helsearbeidere seg og viste støtte til sine kollegaer i Gaza.

Markeringen ble støttet blant annet av Legeforeningen, Leger Uten Grenser, Norsk Sykepleierforening, Yngre Legers Forening og Jordmorforeningen og oss. Sykehus som Oslo Universitetssykehus, Ahus, St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset Nord-Norge, Nordlandssykehuset og sykehusene i Tønsberg, Ålesund, Kristiansand og Kirkenes var også med.

Fra arrangørene het det:

«Helsearbeiderne i Gaza har stått på dag og natt i snart to måneder. De står i umenneskelige situasjoner med svært begrensede ressurser, samtidig som de er under konstante angrep. De trenger støtte fra det internasjonale samfunnet, og de trenger at vi viser dem at vi står med dem, skulder ved skulder.»

«Vi ser regelmessige brudd på Geneve-konvensjonen og internasjonal humanitær lov når helsearbeidere og -institusjoner er militære mål, og dette må vi stå opp mot.»

«De menneskelige lidelsene i Gaza setter spørsmålstegn ved hele vår kollektive humanitet. Vår manglede respons som internasjonalt samfunn gjør at dette ikke bare et er angrep på Gaza, men på hele verdens menneskeverd.»

Regjeringen oppfordres til å kreve:

  • varig våpenhvile for å hindre fremtidige sivile dødsfall og skade på Gazas sykehus og helseintitusjoner
  • fri tilgang for humanitær nødhjelp til hele Gazastripen
  • opphør av Israels blokade av vann, elektrisitet og drivstoff
  • respekt for medisinsk nøytralitet og umiddelbart opphør av alle angrep på helseinstitusjoner
Les mer Bli med på arrangementet

Felles markering foran Stortinget

«Hele landet for fred i Gaza» samles på Eidsvolds plass foran Stortinget lørdag.

Lørdag 16. desember klokken 13 deltar en rekke organisasjoner og fagforeninger på markering Hele landet for fred i Gaza i solidaritet med sivile palestinere. I mange av landets kommuner vil det være markeringer samtidig, og i Oslo deltar Psykologforeningen på fysisk på arrangementet foran Stortinget.

Det vil være tre paroler under markeringen:

  • Stopp drapene på barn og sivile i Gaza
  • Forsvar folkeretten
  • Løslat sivile gisler og vilkårlig fengslede

Programmet for markeringen i Oslo kommer i arrangementet på Facebook så fort det er klart.

Nøytralitet

Psykologer som helsepersonell er nøytrale og vil behandle alle pasienter, pårørende og andre med respekt uavhengig av kjønn, etnisitet og politisk eller religiøs bakgrunn.

Psykologforeningen tar avstand fra enhver form for antisemittisme.