Hopp til hovedinnhold

Gi sivilbefolkningen helsehjelp, mat, vann og trygge områder

Psykologforeningen, Sykepleierforbundet og Legeforeningen fordømmer lidelsene som Hamas’ terrorangrep på Israel og påfølgende israelsk gjengjeldelse påfører sivilbefolkningen.

Vi ber om at det internasjonale prinsippet om medisinsk nøytralitet og menneskerettigheter respekteres fra begge parter, heter det i en felles uttalelse. 

Helseinstitusjoner må ikke bombes, og helsepersonell må få gjøre jobben sin på en trygg måte uten å utsettes for fare. Dessverre har dette ikke blitt overholdt.

WHO sin overvåkning over angrep på helsepersonell viser at både helsepersonell, ambulanser, pasienter og sykehus har blitt utsatt for angrep.

Situasjonen har blitt drastisk verre for den palestinske befolkningen på grunn av blokaden av Gazastripen. Ingenting kommer inn, heller ikke mat, vann og elektrisitet. Ingen slipper ut.

Vi står nå ovenfor en humanitær katastrofe på Gaza, der flere millioner mennesker står i fare for å dø av skader, dehydrering og sult – uten noe trygt sted å flykte til. En stor, ung befolkning påføres nye traumer. Røde Kors og andre hjelpeorganisasjoner melder at situasjonen snart vil være uhåndterlig. Det finnes snart ikke forsyninger nok til å klare å gi livsnødvendig helsehjelp til sivilbefolkningen.

For verdenssamfunnet og for Norge, må hensynet til sivilbefolkningen veie tyngst i vår kommunikasjon med partene.

Vi ber den norske regjering om å støtte FN sitt krav om rask og uhindret humanitær tilgang til Gaza, samt at viktige forsyninger som medisinsk materiell, mat, vann og brensel må slippe inn, avslutter de tre som til sammen fagforener 176.000 helsepersonell i Norge.

Den norske legeforening, Norsk psykologforening og Norsk Sykepleierforbund, 13.10.23