Hopp til hovedinnhold

Skard-pris for psykologiformidling på Instagram

Foto: privat

"Med korte, lettfattelige og enkle budskap visualisert med bilder og videosnutter formidles psykologisk kunnskap som et friskt pust. Vinnerne utgjør et nybrottsarbeid blant psykologer, helt i tråd med prisens intensjon."

Slik lyder juryens begrunnelse for valget av årets vinnere av Åse Gruda Skards pris for popularisering av psykologisk kunnskap: Johanne Refseth, Maria Abrahamsen Østhassel og Pia Von Hirsch. De får prisen for sin bruk av Instagram til å formidle psykologi ut til folk flest på en god, alminneliggjørende og gjenkjennbar måte.

Juryen har i år særlig vektlagt det å bruke sosiale medier som formidlingskanal. Instagram er i dag en av de største og mest brukte sosiale kanalene i Norge og juryen mener det er viktig at psykologer er tilstede på slike arenaer.

«Prisvinnerne er alle gode representanter for psykologer som samfunnsaktører, som bidrar til psykologiens selvfølgelige plass i et kunnskapsbasert samfunn. Selv om det ferdige budskapet ofte kan synes lettfattelig, fordrer det av psykologen en bred kunnskapsbase, aktiv etisk refleksjon og forståelse av kanalens muligheter og begrensninger. Bevissthet for både variasjon i mottakers kompetanse og konteksten informasjonen formidles i, synes gjennomtenkt hos prisvinnerne.»

I begrunnelsen peker de på at Covid-19 pandemien har gjort 2020 til et spesielt år som har vist viktigheten av at psykologer når ut til folk der de er og finner den rette vinkling på læring og rådgivning. Pandemien har også fått mange til å erfare at digital kommunikasjon stadig spiller en viktigere rolle i vårt samfunn. Mulighetene som ligger i kanaler som Instagram bør psykologer kjenne til og benytte til det beste for folk. Årets prisvinnere anses som svært gode eksempler på dette.

@psykolog.med.sovepose

Johanne Refseth har sin profesjonelle bakgrunn som psykolog ved Alternativ til vold. På sin instagramkonto «psykolog.med.sovepose» kombinerer hun ofte dette med vanskelige livsforhold, læring og en personlig psykologrolle med bilder av egne naturopplevelser. Hun har over 35 000 følgere.

Se video med Johanne her.

@psyktdeg

Kommunepsykologen Maria Abrahamsen Østhassel konto « Psyktdeg » er rettet mot unge mennesker og har en lettfattelig og humoristisk stil. Hun ivaretar dermed også ungdomspsykologien i en tid hvor dette mer enn noensinne er nødvendig. «Psyktdeg» ble opprettet under pandemien og dette viser at hun tilpasser sitt psykologfaglige arbeid til de ytre rammer som settes for oss.

Se video med Maria her.

@psykologPia

Privatpraktiserende psykolog Pia Von Hirsch formidler på sin konto «Psykologpia» emner som empati, tilknytning, fordommer og rasisme. På en kreativ og estetisk måte lærer hun godt bort temaene innenfor de rammene hun har til rådighet på Instagram.

Se video med Pia her.

Årets jury

Aina Fraas-Johansen, spesialrådgiver i Psykologforeningen

Magne Raundalen, psykologspesialist 

Karsten Karlsøen, kommunikasjonssjef i Psykologforeningen. 

Juryen vil takke for alle innsendte bidrag og et stort engasjement for å anerkjenne psykologer som jobber for å formidle faget på en folkelig måte.