Hopp til hovedinnhold

Samtykkekompetanse er et riktig krav

Alle bør få velge om de ønsker behandling eller ikke, så langt det er mulig, mener Psykologforeningen. (Illustrasjonsfoto: Canva)

Senterpartiet vil evaluere kravet om manglende samtykkekompetanse ved bruk av tvungent psykisk helsevern. Psykologforeningen ber Stortinget om å avvise forslaget.

– Alle bør få velge om de ønsker behandling eller ikke, så langt det er mulig. Individets selvbestemmelse er en grunnleggende menneskerettighet, sier Håkon Kongsrud Skard, president i Psykologforeningen.

Manglende samtykkekompetanse ble fra 1. september 2017 et vilkår i psykisk helsevernloven for å kunne fatte vedtak om tvungen observasjon, tvungent psykisk helsevern og behandling uten eget samtykke.  Kravet til manglende samtykkekompetanse gjelder ikke ved nærliggende og alvorlig fare for eget liv eller andres liv eller helse.

Kravet betyr at pasientene kan takke nei til innleggelse eller behandling dersom de er samtykkekompetente. Det er en viktig rettighet alle mennesker har, mener Psykologforeningen.

– Å sette samtykkekriteriet i spill vil være et tilbakeskritt i arbeidet med å redusere tvangsbruken i samfunnet, sier Skard.

– Det er for enkelt å forklare utfordringer i psykisk helsevern og i politiet med lovendringen fra 2017, sier Håkon Kongsrud Skard, president i Psykologforeningen. (Foto: Fartein Rudjord)

– De fleste med psykisk sykdom er ikke farlige

I forslaget sitt til Stortinget ber Senterpartiet regjeringen om å «fremme sak for Stortinget om nødvendige lovendringer på dette feltet for å sikre alvorlig psykisk syke pasienters liv og helse».

Forslagsstillerne videreformidler spørsmål om hvorvidt samfunnet har blitt et farligere sted å være og om pasientene som trenger det, får behandlingen som kan gjøre dem bedre. De viser også til uttalelser fra Vest politidistrikt om at politiet ikke kan utelukke at flere drapssaker kunne vært avverget.

Dette tegner et bilde av psykisk syke som farlige og brysomme. Det vil Psykologforeningen advare mot.

– De aller fleste med psykisk sykdom er ikke farlige, sier Skard.

– Det er for enkelt å forklare utfordringer i psykisk helsevern og i politiet med lovendringen fra 2017.

For dårlig oppfølging

Det er heller ingen grunn til å tro at samtykkekravet fører til mer bruk av tvang, slik Senterpartiet frykter.

Selv om pasienter takker nei til innleggelse, er det ikke gitt at de takker nei til frivillig behandling. Dette tilbudet er imidlertid ikke godt nok i dag.

– Alvorlig psykisk syke får ofte ikke god nok behandling før situasjonen blir så kritisk at de må legges inn på sykehus. Det får vi stadig tilbakemeldinger om fra våre medlemmer, psykologer i helsetjenestene, sier Skard.

– Forebygging av tvang krever at helsepersonell samarbeider med pasienten om gode tiltak på et tidligst mulig tidspunkt. Det krever en omlegging og utbygging av helsetjenestene slik de fremstår i dag.

Psykologforeningen mener helsevesenet i mange tilfeller kunne ha forebygd tvangsinnleggelser gjennom bedre samhandling og styrking av forebyggende tiltak som botilbud, arbeidsrehabilitering og tilgang til stabil kontakt med psykiske helsetjenester i kommunene.

Les hele innspillet fra Psykologforeningen

Les Senterpartiets forslag om å evaluere endringen i psykisk helsevernloven fra 2017