Hopp til hovedinnhold

Psykologforeningen: – Positivt at Kjerkol vil skjerme psykisk helsevern

Psykologforeningens president Håkon Kongsrud Skard er positiv til at helseministeren ønsker å prioritere psykisk helse samtidig som det må spares inn mange steder. (Foto: Fartein Rudjord, Psykologforeningen)

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol la vekt på økonomisk innstramming for sykehusene i sykehustalen, men ba også sykehusene om å skjerme psykisk helsevern og rusbehandling.

– Helseforetakene har i dag fått en klar marsordre om å spare inn andre steder enn i psykisk helse og rus. Det er positivt at helseministeren sier at feltet psykisk helse må prioriteres og legger vekt på at hele behandlingsforløpet til pasientene sikres, sier Psykologforeningens president Håkon Kongsrud Skard.

Helseministeren snakket om en krevende økonomisk situasjon under den årlige sykehustalen ved St. Olavs hospital i Trondheim 17. januar, og sa blant annet at sykehusene må stramme inn økonomien i 2023 for å håndtere økte priser og lønninger, men snakket samtidig om kompetansebehovene framover.

Rekruttere og beholde kompetanse

Helseministeren la blant annet vekt på at fagfolk var livsnerven i en felles helsetjeneste. Kjerkol uttalte at det var krevende å skaffe nok fagfolk, og at det var viktig at helsepersonell fikk tid og rom til å gjøre jobben sin. Helseministeren nevnte blant annet at det må legges til rette for mindre unødvendig dokumentasjon, samt å rekruttere og beholde helsepersonell.

– Psykologforeningen vil bistå myndighetene i diskusjoner om hvordan kompetanse kan utnyttes best mulig, og hvilke arbeidsforhold som gjør at fagfolk skal trives i tjenestene og sikre pasientene god faglig behandling, sier presidenten i Psykologforeningen som organiserer 11.000 psykologer i Norge.

Se framover mot mer samhandling

Samhandling ble også tatt opp i sykehustalen. Psykologforeningen mener noen av løsningene på utfordringene i helsevesenet er bedre samhandling mellom sykehus, kommuner og andre tjenester for å få flere pasienter tilbake på jobb og skole. Når sykehusene må prioritere tøffere, blir samhandlingen med primærhelsetjenestene desto viktigere.

– Krevende tider krever nyskapning av helsetjenestene. Det forutsetter en sterkere tverrfaglig primærhelsetjeneste og bedre samhandling mellom alle tjenester og arenaer som bidrar til at pasienten får det bedre, sier Psykologforeningens president Håkon Skard.