Hopp til hovedinnhold

– Må gå fra forståelse til faktiske prioriteringer

President i Psykologforeningen, Håkon Kongsrud Skard, presenterte høringssvar på stortinget tirsdag.

Psykologforeningen etterlyser mer konkrete og forpliktende tiltak i opptrappingsplanen for psykisk helse.

På verdensdagen for psykisk helse var det åpen høring om regjeringens opptrappingsplan for psykisk helse som kom tidligere i år. President Håkon Kongsrud Skard var på Stortinget for å presentere Psykologforeningens høringssvar.

Les hele høringssvaret fra Psykologforeningen.

– Stortinget må ta innover seg at psykisk helse fortsatt er et underprioritert felt som møter systemiske hinder i dagens helsefelt, både i sykehusene og i kommunene, sa han i sitt framlegg.

Skard understreket at opptrappingsplanen er god, både faglig og strategisk, men mangler forpliktelse og finansiering. De gode tiltakene som foreslås vil ikke kunne bli virkelighet med de knappe tre milliarder kronene som regjeringen vil bruke spredt over ti år.

– Dersom psykisk helse faktisk skal løftes, er det behov for kraftig og målrettet innsats over flere år, sier Skard.

Ønsker øremerkede midler i kommunene

I høringsinnspillet trekker Psykologforeningen fram at det mangler tydelige krav til innhold når det gjelder utvikling av lavterskeltilbud i landets mange kommuner. Det er heller ikke utviklede strukturer eller gode finansieringsordninger for dette tilbudet, mener Skard.

– Lavterskeltilbudene i kommunen bør lovfestes for alle aldersgrupper og stimuleres økonomisk, med øremerkede midler.

Presidenten legger videre vekt på at allmennhelsetjenesten bør være tverrfaglig. Da statsbudsjettet ble lagt fram tidligere i oktober, understreket han dette:

– En tverrfaglig allmennhelsetjeneste er framtida, og gir bærekraftig bruk av kompetanse framover.

Krever likestilling av fysisk og psykisk helse i sykehusene

Til tross for at opptrappingsplanen skal styrke tilbudet i spesialisthelsetjenesten, kuttes det både i psykisk helsevern og tverrsfaglig spesialisert rusbehandling. Skard trekker derfor fram noen av Psykologforeningens anbefalinger til norske sykehus:

– Det må stilles krav til de enkelte helseforetakene om prioritering av psykisk helsevern økonomisk for å unngå de stadige kuttene som psykisk helsevern utsettes for.

Skard mener dette må skje gjennom oppfølging av sykehusutvalgets anbefalinger , samt konkrete og målbare tiltak. Eksempelet han bruker, er å stille krav om større økning i antall ansatte innen psykisk helsevern enn i somatikken.

– Vil være et stort skritt i riktig retning

Representantene som skulle presentere sine høringsinnspill var mange, og tiden knapp. De punktene Psykologforeningen la vekt på tirsdag på Stortinget er derfor et utvalg av forslag til tiltak som vil bedre psykisk helsevern.  

– Denne lista dekker ikke alle behov, men til sammen vil det gjøre planen til en opptrappingsplan. Det vil være et stort skritt i riktig retning, avslutter Skard.