Hopp til hovedinnhold

Kreativ formidling og folkeopplysning

Dag Øystein Nordanger ble tildelt Åse Gruda Skard-prisen 2019. Foto: Stine Vedvik

Åse Gruda Skard hadde et stort ønske om å bringe faglig kunnskap ut i befolkningen, spesielt for at barn og unge skulle få nytte av den. Årets prisvinner står godt plantet i denne tradisjonen.

Dag Øystein Nordanger er psykologspesialist og forsker ved RVTS Vest og Professor II ved OsloMet. Han har i mange år jobbet med å forenkle kompleks nevrobiologisk forskning fra utviklingspsykologi og traumepsykologi, til ressurser som enkelt kan brukes av dem som er nærmest barna. Under årets Psykologikongress mottok han Åse Gruda Skards minnepris for dette arbeidet.

Økt traumebevissthet

Opplysningsarbeidet retter seg like mye mot barnas foreldre og omsorgspersoner som til fagpersoner i barnehage, skole, barnevern og psykisk helsevern. 

Nordangers arbeid har vært sentralt for det løftet vi har fått i Norge med hensyn til traumebevissthet, og bidratt til å skape ny tenkning og nye tilnærminger til de mest utsatte barna. Begreper og verktøy han har løftet frem, som «Reguleringsstøtte» og «Toleransevinduet», inngår i dag i mange faggruppers vokabular. Arbeid hans har bidratt til ny forståelse i samfunnet og i hjelpetjenestene av hvordan traumer former barnehjernen.

Omfattende opplysningsarbeid

Dag Øystein Nordanger får prisen for sitt omfattende og kreative formidlingsarbeid. Gjennom bok, artikler, forelesninger og foredrag, intervjuer og opplysende videoer, har han formidlet viktig kunnskap. I videoene er det tatt i bruk spennende virkemidler og pedagogiske grep for å skape god folkeopplysning. Disse har blitt sett over 300 000 ganger på You Tube.

Nordangers formidlingsarbeid er bredt anerkjent i fagmiljøene. Kreativiteten har også vekket interesse i media og arbeidet hans har flere ganger blitt presentert på TV og i riksaviser.

Les intervju med prisvinneren i Tidsskriftet for Norsk Psykologforening.

Norsk psykologforening deler hvert år ut Åse Gruda Skard-pris.

Årets jury:

Nina Strand, journalist

Anders Skuterud, seniorrådgiver

Magne Raundalen, psykolog

Juryen vil takke for alle innsendte bidrag og et stort engasjement for å anerkjenne psykologer som jobber for å formidle faget på en folkelig måte.