Hopp til hovedinnhold

Gir lett tilgjengelige råd om barneoppdragelse

Hedvig Montgomery er vinneren av Åse Gruda Skard-prisen 2021. (Foto: Nora Skjerdingstad, Tidsskrift for Norsk psykologforening)

Prisvinner Hedvig Montgomery er selv inspirert av Åse Gruda Skards formidling.

Det fortalte psykologen i takketalen sin da Psykologforeningen delte ut Skard-prisen på Psykologikongressen 9. september 2021.

I likhet med Åse Gruda Skard (1905–85) gir Hedvig Montgomery råd om barneoppdragelse til folk flest og skildrer problemstillinger blant barn og familier som de lett kan kjenne seg igjen i. På en imponerende måte dekker psykologen hele barndommen.

Montgomery er en solid formidler av psykologi som behersker kombinasjonen faglig tyngde og folkelig formidling, skriver juryen om årets vinner av Åse Gruda Skards pris for popularisering av psykologisk kunnskap.

Språket hennes er levende og hverdagslig, uten at budskapet blir for enkelt. Virkemidlene er varierte. Montgomery skriver bøker, holder kurs og foredrag, har podkast og spalte i Aftenposten og er godt synlig i både redaksjonelle og sosiale medier. Slik når hun ut til mange.

Evnen til popularisering viser hun blant annet i bokserien «Foreldremagi», som er oversatt til en rekke språk. Podkasten Foreldrekoden engasjerer både foreldre og andre med viktige temaer som sinne og selvfølelse.

Med familien i fokus sørger hun for en nødvendig motvekt til den stadig økende individualiseringen av psykiske plager og lidelser – et individfokus som gjør særlig barn og unge sårbare. På en sober måte beskriver hun hvor vanskelig det kan være å være en familie, med stor troverdighet i rollen som kunnskapsformidler.

Montgomery gir tydelige råd om situasjonene hun går inn i, men er samtidig lydhør og åpen for at det finnes flere løsninger, at ikke en løsning passer for alle og at fellesskapet må ta høyde for det.

I nok et år preget av store utfordringer på grunn av covid-19-pandemien har juryen bitt seg merke i at hun minner oss om verdien av et samfunn som tar felles ansvar for særlig utsatte barn og unge.

Intervju med prisvinneren i Psykologtidsskriftet: Vil lære foreldre å danse med barnet

Mer om prisen.

Årets jury

Aina Fraas-Johansen, spesialrådgiver i Psykologforeningen (leder juryen)

Magne Raundalen, psykologspesialist

Ida Kvittingen, nettredaktør i Psykologforeningen

Juryen takker for alle innsendte bidrag og et stort engasjement for å anerkjenne psykologer som jobber for å formidle faget på en folkelig måte.