Hopp til hovedinnhold

Formidlingspris til unge gründere

Illustrasjon: Lotta Köhler/Psykologforeningen

De hadde ikke bare en glitrende idé, de er på vei til å realisere den også: Et system for å gi ungdomsskoleelever enkel tilgang til kunnskap om normalpsykologi.

Av: Per Halvorsen

Det skinte av de yngste Åse Gruda Skard-prisvinnerne noensinne - Joakim Ebeltoft og Vilde Vollestad - da Psykologikongressens første dag ble avrundet med å dele ut Psykologforeningens høythengende Åse Gruda Skards pris for popularisering av psykologisk kunnskap .

Vilde Vollestad og Joakim Ebeltoft

De to entreprenørene var studenter ved profesjonsstudiet i Oslo da de hver på sin kant fikk ideen om å «slippe løs» psykologistudenter på ungdomsskoleklasser for å lære elevene om psykisk helse.

Foreløpig har 3000 skoleelever i Oslo-skolen fått undervisning. Hele 80 prosent av dem synes undervisningen har vært «bra» eller «veldig bra». Også lærerne vender tommelen opp. Fra oktober gis tilbudet også til elever i Bergen, Trondheim og Tromsø.

Dialogbasert undervisning

Undervisningen er dialogbasert. Gjennom samtaler, gruppearbeid, lek og korte, praktiske øvelser får elevene hjelp til å bli kjent med hele kroppen – ikke bare den fysiske delen av den.

For hva er egentlig følelser?

Hva kan vi bruke dem til, og hvordan skiller de seg fra tanker?

Joakim og Vilde understreker at det er normalpsykologien som står i sentrum.

– Det handler om å akseptere at det er normalt å streve litt av og til uten å bagatellisere at det kan oppstå situasjoner der vi trenger hjelp. Vi trener ikke elevene i å lete etter symptomer, fortalte de da psykologforeningen.no intervjuet dem høsten 2017

Helt i tråd med Åse Gruda Skards ånd, konkluderer juryen i sin begrunnelse for å gi Vilde og Joakim prisen.

Les reportasje fra undervisningen i klasse 9B ved Bjøråsen skole:
Tanker og følelser på timeplanen

Unge møter ungdom

Underviserne får opplæring og har en omfattende skriftlig veileder å forholde seg til. Utvikling av undervisningsmaterialet er blitt til etter rådgivning fra sentrale folk i det psykologfaglige miljøet ved og utenfor Universitetet i Oslo.

– Hva er egentlig følelser, hva kan vi bruke dem til, hvordan skiller de seg fra tanker?

Vilde og Joakim har håp om at undervisningen til syvende og sist kan bidra til å forebygge psykiske helseproblemer blant unge. En god bonus er det at også studentene som står for undervisningen, har mye å hente:

– De får viktig trening i å formidle et viktig kunnskapsområde på en måte som er tilpasset ungdom, poengterer de.

Den bærekraftige undervisningsideen ble til etter inspirasjon fra Medisinernes seksualopplysning (MSO), et tiltak der legestudenter underviser skoleelever i seksualitet.

Og såpass oppmerksomhet har prosjektet vakt, at de to gründerne i oktober 2017 ble invitert til helse- og omsorgsminister Bent Høie for å presentere prosjektet. Før statsbudsjettet for 2018 ble banket igjennom, var de tilgodesett med tre millioner i øremerkede midler etter forslag fra Kristelig folkeparti. Pengene har gjort det mulig å satse også utenfor Oslo-området.

I sin tid var det Extrastiftelsen som sørget for nødvendige startkapital. Undervisningen er utviklet av Psykologistudentenes opplysningsarbeid for unge (POFU) i samarbeid med Mental Helse Ungdom.

I tråd med folkemeningen

Hvilken skjebne som blir prosjektet til del på neste års budsjett, er ennå uvisst. Mye tyder i hvert fall på at det er i tråd med folkemeningen. I følge Kantars helsepolitiske barometer mener 85 prosent av oss det er viktig at barn og unge lærer om psykisk helse i skolen for å kunne forstå seg selv og møte livets utfordringer på en god måte.

Åse Gruda Skard-prisen utdeles årlig av Norsk psykologforening.

Årets jury:

Magne Raundalen
Anders Skuterud
Nina Strand

De to sistnevnte henholdsvis seniorrådgiver i Norsk psykologforening og journalist i Tidsskrift for Norsk psykologforening.