Hopp til hovedinnhold

Akademikerne trapper opp streiken: – Nå må staten forstå alvoret

Kari Tønnessen Nordli, leder i Akademikerne stat. Foto: Felicia Rolf / Psykologforeningen

– Vi streiker ikke med lett hjerte, vi vet at det får konsekvenser, men vi trapper opp streiken for å få staten til å forstå alvoret, sier leder i Akademikerne stat.

Fra og med mandag 3. juni tar Akademikerne ut ytterligere 378 medlemmer i streik. Da vil det samlede streikeuttaket til Akademikerne være på over 2.250.  

Vi øker uttaket med 157 medlemmer i de virksomhetene som allerede er berørt av streiken. I tillegg tar vi ut 221 ansatte i Nasjonal sikkerhetsmyndighet. 

– Når våre medlemmer er ute i streik, forsinkes viktige funksjoner og prosesser i samfunnet, sier Nordli. 

Staten gir dårlige svar

– Streikens konsekvenser har ikke gjort merkbart inntrykk på staten. Det gir oss ikke noe annet valg enn å trappe opp streiken ytterligere, sier Kari Tønnessen Nordli. 

– Staten må forstå alvoret. Sju av ti statlige virksomheter oppgir at de har store utfordringer med å beholde og rekruttere høyt utdannede. Dette burde gjøre et større inntrykk på staten enn det vi har sett til nå. 

– Vi har utfordret staten på hvordan problemene med å beholde og rekruttere høyt utdannede i virksomhetene skal løses. Så langt har staten ikke svart. 

– Vi bøyer ikke av

– Ingen kan være i tvil om vår posisjon. Statens tilbud er en dårligere avtale enn den vi har. Derfor kommer vi ikke til å bøye av for statens krav om en felles tariffavtale. 

– Når staten er villig til å la oss beholde vår egen tariffavtale, er vi villige til å gå tilbake til forhandlingsbordet, avslutter Nordli.

Streikeuttakene

Første uttak 24. mai:

Virksomhet

Antall

Sted

Arbeidstilsynet

48

Oslo

Finansdepartementet

111

Oslo

Forsvarets Forskningsinstitutt

1

Kjeller

Landbruks- og matdepartementet

51

Oslo

Kripos

151

Oslo

Mattilsynet

222

Oslo

Norges vassdrags- og energidirektorat

290

Oslo/Hamar

Oslo Politidistrikt

229

Oslo/Bærum

Samferdselsdepartementet

66

Samferdselsdepartementet

Statens Jernbanetilsyn

27

Oslo

Til sammen

1.196

 

Opptrapping 27. mai:

Virksomhet

Antall

Sted

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

124

Oslo

Arbeidstilsynet

99

Trondheim

Direktoratet for medisinske produkter

201

Oslo

Finansdepartementet

5

Oslo

Helse- og omsorgsdepartementet

98

Oslo

Mattilsynet

34

Trondheim

Norges vassdrags- og energidirektorat

58

Trondheim

Oslo politidistrikt

50

Oslo/Bærum

Samferdselsdepartementet

1

Oslo

Statens jernbanetilsyn

9

Trondheim

Til sammen

679

 

Opptrapping 29. mai:

Virksomhet

Antall

Sted

Direktoratet for medisinske produkter

15

Oslo

Helse- og omsorgsdepartementet

5

Oslo

Landbruks- og matdepartementet

9

Oslo

Mattilsynet

23

Region Stor-Oslo og region Midt

Norges vassdrags- og energidirektorat

36

Oslo/Trondheim/Hamar

Oslo politidistrikt

68

Oslo

Nasjonal Sikkerhetsmyndighet

224

Oslo

 Til sammen

381

 

Sammenlagt antall etter tredje uttak: 2.258

Tabell med oversikt over alle streikende brutt ned på virksomhet og arbeidssted oppdateres løpende etter beste evne.

Vi behandler dispensasjonssøknader løpende. Tallene vil derfor kunne endres.