Klage på psykolog

For å kunne oppdage og korrigere svikt har Psykologforeningen vedtatt et reglement og saksbehandlingsregler for fagetiske klagesaker.

Norsk psykologforening arbeider for høy faglig og etisk standard på psykologisk virksomhet. Derfor har Psykologforeningen sluttet seg til Etiske prinsipper for nordiske psykologer (EPNP). Sentralt i arbeidet med kvalitetssikring av kompetanse og praksis, er at det må være mulighet for å oppdage, klage på og korrigere svikt i psykologers fagetiske praksis. Til de nordiske prinsippene er det knyttet et reglement og saksbehandlingsregler for fagetiske klagesaker.

Hvis du mener at du er blitt feilbehandlet, eller at helsepersonell har brutt noen av sine plikter overfor deg, har du flere klagemuligheter. Hvis du mener at du har fått en skadelig behandling, kan du  klage til Fylkesmannen. Hvis Fylkesmannen mener saken er så alvorlig at det kan bli tale om administrative reaksjoner mot helsepersonell eller virksomhet, blir saken oversendt Helsetilsynet til avgjørelse.

Share |
Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.