Hopp til hovedinnhold

Psykologutdanning i Norge

Hvis du ønsker å bli en godkjent psykolog i Norge, er det viktig å forstå utdanningsveiene som er tilgjengelige. Derfor har vi laget en oversikt, slik at du lettere kan vite hvilken utdanning som vil passe deg.

Profesjonsstudiet i psykologi

Profesjonsstudiet i psykologi varer i seks år, og gir deg retten til å bruke tittelen psykolog. Fra høsten 2020 er opptak til dette studieløpet åpent for alle med generell studiekompetanse.

Studiet fokuserer på å forstå normal utvikling og fungering, samt psykiske lidelser og avvikende atferd. Målet er å forberede deg på klinisk praksis som psykolog, hvor du kan hjelpe mennesker med psykiske problemer. Du må også fullføre en større vitenskapelig oppgave under studiene.

Arbeidsmuligheter

Som autorisert psykolog i Norge, har du en rekke karrieremuligheter. Du kan jobbe innen helsevesenet, forskning, undervisning, skole, organisasjoner, sosial sektor og i private virksomheter.

Dine oppgaver kan inkludere kartlegging, vurderinger, behandling, forebyggende arbeid, veiledning av andre fagfolk og konsulenttjenester. Psykologer kan også starte sin egen praksis.

Videreutdanning og spesialisering

Profesjonsstudiet gir deg muligheten til å forfølge en doktorgrad i psykologi (Ph.D.). Du kan også spesialisere deg innen ulike fagområder som voksenpsykologi, nevropsykologi, rus- og avhengighetsbehandling, og mer. Spesialistutdanningen tar minimum fem år.

Les mer om spesialistutdanningen

Masterstudiet i psykologi

I tillegg til profesjonsstudiet, tilbyr Norge også masterstudier i psykologi. Dette bygger videre på en treårig bachelorgrad, og masterstudiet gir deg kompetanse for stillinger i både offentlig og privat sektor.

En mastergrad vil ikke gi deg autorisasjon som psykolog, og kvalifiserer heller ikke til medlemskap i Psykologforeningen.

Du kan jobbe med utredning, rådgivning, administrasjon, forskning og undervisning, avhengig av dine interesser.

Merk deg at

Masterstudiet gir deg ikke tittelen psykolog. Det gir riktignok grunnlag for en doktorgrad i psykologi (ph.d.).