Oversikt over tillitsvalgte

Oppdatert november 2021

Den enkelte tillitsvalgt må selv melde inn til styret i lokallaget ved endringer hvis det skal endres på denne siden. Dette kan f.eks. gjøres ved å sende epost til katkjo@sthf.no

Sykehuset Telemark

Foretakstillitsvalgt

Spomenka Savic Balac

E-post:   spomenka-savic.balac@sthf.no

Telefon: 35002889

Plasstillitsvalgte

Anne Hamarsnes,  anhama@sthf.no
DPS Skien poliklinikk

Vestfold og Telemark fylkeskommune

Tove Felde Ramstad
toveramstad@yahoo.com
91610827

Skien kommune

Mette Svenungsen Gunnerød

mette.svenungsen.gunnerod@skien.kommune.no

Porsgrunn kommune

Yann Erik Skyllingstad
yann.erik.skyllingstad@porsgrunn.kommune.no
94149322

Midt-Telemark kommune

Anne Marie Kaasa
anka1804@mt.kommune.no
46893406

Borgestadklinikken

Kenneth Gudmundsen
kenneth.gudmundsen@borgestadklinikken.no
414 73 793

Vitalis, Kragerø                                                                                                                                          

Kjetil Kaasin
kkaasin@online.no
35983684

Tyrilisenteret, Skien (sentral tillitsvalgt)

Eivind Mølmen
eivind.molmen@tyrili.no

Lokalavdelingens rolle

Formål og oppgaver er knyttet til ivaretagelse av medlemmenes arbeidstakerinteresser, anvendelsen av psykologisk fagkunnskap, medlemmenes faglige utvikling og profesjonelle bevissthet og medlemsdemokratiet i foreningen. Lokalavdelingen innretter sitt arbeid i henhold til § 11 i Psykologforeningens lover. 

Det er et ønske om å skriftliggjøre hvordan vi som lokallag kan jobbe for å opprettholde en god kontakt mellom lokalavdelingen og foretakstillitsvalg. Utgangpunktet for dette er et ønske om å bl.a. assistere foretakstillitsvalg. Lokalavdelingens styre kan utpeke en tillitsvalgt på psykologarbeidsplasser dersom den vurderer at det er behov for det. Det er i slike tilfeller lokalavdelingens ansvar å melde fra om dette til arbeidsgiver (Normalvedtekter for lokalavdelinger, § 3. Formål og oppgaver).

Foretakstillitsvalg: Har hovedansvar for å koordiner og oppdatere plasstillitsvalgte ved arbeidsplassen og ivareta alle medlemmenes interesser. 

Tillitsvalgt: Tillitsvalgt etter hovedavtalen som er valgt/oppnevnt til å ivareta medlemmenes interesser overfor arbeidsgiver på arbeidsplassen.

Økonomisk stønad til tillitsvalgt:
Beverting til tillitsvalgts møter: Det er mulighet for at tillitsvalgte og foretakstillitsvalg kan søke om støtte til beverting i møter, dette gjelder alle tillitsvalgt møter som inkluderer ivaretagelse av jobben som tillitsvalgt. Det er behov for en skriftlig søknad på mail eller i brevform til leder eller kasserer. Det bemerkes at møter med hensikt å rekruttere eller velge ny tillitsvalgte blir prioritert av styre, og det blir ikke innvilget på et regelmessig basis.

Styret ønsker å tilrettelegge for samarbeid mellom tillitsvalgte ved å inviterer til middag med styret en gang i året. Vi etterstreber også å arrangere møter med faglig innspill fortrinnsvis fra sentralt i NPF hvor alle tillitsvalgte og forhandlingsutvalgte blir invitert for å kunne møtes i løpet av året. 

Reiseregning: Alle tillitsvalget kan søke om støtte til reiseregninger, enten dette er i anledningen møte med øvrige tillitsvalget i helseforetaket eller bedriften, eller dette omhandler møter med øvrige medlemmer for i ivareta den rollen som tillitsvalgt innehar.

Imidlertid bemerker revisor at reiseregning for tillitsvalgte til lønnsforhandlinger bør bokføres på arbeidsgiver og ikke på lokallaget. Dette gjelder også øvrige møter hvor arbeidsgiver er det som står for innkallingen og arrangør av møte. Revisor ber at styret er mer nøye med dette fremover. Dette var punkt til revisors forelegg på årsmøte i 2015, og dette tas til etterretning av styre.

Tillitsvalgte - hva og hvorfor?

Den 26.03.2015 inviterte lokallaget i NPF Telemark Julius Okkenhaug spesialrådgiver ved forhandlingsavdelingen til oss for å snakke om tillitsvalgte - hva og hvorfor?

Foredraget kan du finne her:

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.