Tillitsvalgte

Lokalavdelingens rolle

Formål og oppgaver er knyttet til ivaretagelse av medlemmenes arbeidstakerinteresser, anvendelsen av psykologisk fagkunnskap, medlemmenes faglige utvikling og profesjonelle bevissthet og medlemsdemokratiet i foreningen. Lokalavdelingen innretter sitt arbeid i henhold til § 11 i Psykologforeningens lover. 

Det er et ønske om å skriftliggjøre hvordan vi som lokallag kan jobbe for å opprettholde en god kontakt mellom lokalavdelingen og foretakstillitsvalg. Utgangpunktet for dette er et ønske om å bl.a. assistere foretakstillitsvalg. Lokalavdelingens styre kan utpeke en tillitsvalgt på psykologarbeidsplasser dersom den vurderer at det er behov for det. Det er i slike tilfeller lokalavdelingens ansvar å melde fra om dette til arbeidsgiver (Normalvedtekter for lokalavdelinger, § 3. Formål og oppgaver).

Foretakstillitsvalg: Har hovedansvar for å koordiner og oppdatere plasstillitsvalgte ved arbeidsplassen og ivareta alle medlemmenes interesser. 

Tillitsvalgt: Tillitsvalgt etter hovedavtalen som er valgt/oppnevnt til å ivareta medlemmenes interesser overfor arbeidsgiver på arbeidsplassen.

Økonomisk stønad til tillitsvalgt:
Beverting til tillitsvalgts møter: Det er mulighet for at tillitsvalgte og foretakstillitsvalg kan søke om støtte til beverting i møter, dette gjelder alle tillitsvalgt møter som inkluderer ivaretagelse av jobben som tillitsvalgt. Det er behov for en skriftlig søknad på mail eller i brevform til leder eller kasserer. Det bemerkes at møter med hensikt å rekruttere eller velge ny tillitsvalgte blir prioritert av styre, og det blir ikke innvilget på et regelmessig basis.

Styret ønsker å tilrettelegge for samarbeid mellom tillitsvalgte ved å inviterer til middag med styret en gang i året. Vi etterstreber også å arrangere møter med faglig innspill fortrinnsvis fra sentralt i NPF hvor alle tillitsvalgte og forhandlingsutvalgte blir invitert for å kunne møtes i løpet av året. 

Reiseregning: Alle tillitsvalget kan søke om støtte til reiseregninger, enten dette er i anledningen møte med øvrige tillitsvalget i helseforetaket eller bedriften, eller dette omhandler møter med øvrige medlemmer for i ivareta den rollen som tillitsvalgt innehar.

Imidlertid bemerker revisor at reiseregning for tillitsvalgte til lønnsforhandlinger bør bokføres på arbeidsgiver og ikke på lokallaget. Dette gjelder også øvrige møter hvor arbeidsgiver er det som står for innkallingen og arrangør av møte. Revisor ber at styret er mer nøye med dette fremover. Dette var punkt til revisors forelegg på årsmøte i 2015, og dette tas til etterretning av styre.

Oversikt over tillitsvalgt

Sykehuset Telemark:

Foretakstillitsvalgt:
Anne Grete Haugen 
E-post: anne.grete.haugen@sthf.no , Tel:35003327

Plasstillitsvalgte

Simen Hjorth Sulejewski
Klinikktillitsvalgt for Avdeling for barn og unges psykiske helse, ABUP
suls@sthf.no
35003524

Spomenka Savic Balac
DPS Nedre Telemark, Seksjon for rus og psykiatri i Skien
spomenka.savic.balac@sthf.no
35003587

Christina Holen Lunde
DPS Nedre Telemark Vestmar/Stathelle BUP Kragerø
christina.holen.lunde@sthf.no
35005280

Ellen Berggrav
DPS Øvre Telemark, Notodden og Seljord
BERGGR@sthf.no

Lina Mirabsen
DPS Nedre Telemark, Skien
LINMIR@stfh.no

35005100

Linda Torstveit
DPS Nedre Telemark, Porsgrunn
TORSTV@sthf.no

Skien kommune:

Geir Skauli
geir.skauli@skien.kommune.no

Porsgrunn kommune:

Lene Stave-Dyring
lena.stave-dyring@hotmail.com

Sauherad kommune:

Brita Rønning Iversen
brita.ronning.iversen@bo.kommune.no

Borgestadklinikken:

Annette Wolf El-Agroudi
Annette.Wolf.El-Agroudi@borgestadklinikken.no
35904700

Tillitsvalgte - hva og hvorfor?

Den 26.03.2015 inviterte lokallaget i NPF Telemark Julius Okkenhaug spesialrådgiver ved forhandlingsavdelingen til oss for å snakke om tillitsvalgte - hva og hvorfor?

Foredraget kan du finne her:

Share |
Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.