Hopp til hovedinnhold

Telemark

Her finner du informasjon om lokalavdelingen din, kommende begivenheter og andre aktualiteter. 

Vi jobber for å ivareta medlemmenes arbeidstakerinteresser, samt å støtte faglig utvikling og profesjonell bevissthet. I tillegg ønsker vi å være en sosial og støttende arena for medlemmene i fylket vårt.

Birgitte Lindøe (leder)

Gry Holmern Halvorsen (nestleder, kasserer)

Mari Bratsbergsengen Karlander (sekretær, i permisjon)

Katarina Kjønigsen (medlem, SoMe-ansvarlig)

Kjetil Kaasin (medlem)

Brita Rønning Iversen (valgkomité)

Karen Ragnarsdottir (valgkomité)


Velkommen til Telemark lokalavdeling sin hjemmeside. Hjemmesiden er laget for at du som er medlem av Norsk psykologforening, og som bor eller jobber i Telemark, skal få mest mulig glede av din lokalavdeling. I løpet av året har vi blant annet årsmøte, styremøter, sommerfest, og medlemsmøter. Du kan også finne oss på Facebook i gruppen Psykologer i Telemark.


Spomenka Savic Balac, foretakstillitsvalgt
spomenka-savic.balac@sthf.no, tlf: 35002889

Anne Hamarsnes, plasstillitsvalgt (DPS Skien Poliklinikk)
anhama@sthf.no

Tove Felde Ramstad, Vestfold og Telemark fylkeskommune
toveramstad@yahoo.com

Mette Svenungsen Gunnerød, Skien kommune
mette.svenungsen.gunnerod@skien.kommune.no

Yann Erik Skyllingstad, Porsgrunn kommune
yann.erik.skyllingstad@porsgrunn.kommune.no

Anne Marie Kaasa, Midt-Telemark kommune
anka1804@mt.kommune.no

Kenneth Gudmundsen, Borgestadklinikken
kenneth.gudmundsen@borgestadklinikken.no
                      

Kjetil Kaasin, Kragerø
kkaasin@online.no

Eivind Mølmen, Skien (sentral tillitsvalgt)
eivind.molmen@tyrili.no