Kollegastøttegruppe i Telemark

Som medlem i Telemark lokalavdeling kan du ta kontakt med kollegastøttegruppen dersom du opplever at du på grunn av din jobb som psykolog havner i en faglig eller personlig belastende situasjon, og trenger råd/støtte.

Navn Telefon E-postadresse
Agata Streng 405 62 590 agata.streng@tyrili.no
Bjørn Otto Meyer 958 55 925 post@psykotto.no
Ingjerd Meen Lorvik 915 71 822 imlo@online.no
Knut Halfdan Svendsen 951 76 646 knuths@online.no

        

         

Informasjon:

Som lokalavdeling mener vi at det er viktig å tilby en mulighet for å kunne støtte kollegaer som havner i en vanskelig situasjon. Å jobbe som psykolog innebærer mange slags utfordringer, og det kan oppstå situasjoner som er svært belastende, hvor vi ikke vet hva vi bør gjøre, eller hvor vi endog mener at vi har gjort feil, eller at andre mener vi gjør feil.

Norsk psykologforening tar i en del saker ansvar for å påse at vi psykologer følger de fagetiske retningslinjene som vi er forpliktet av. Som lokalavdeling har vi mulighet til å fokusere primært på medlemmenes behov for støtte i en vanskelig situasjon. Gruppens medlemmer har taushetsplikt, og de rapporterer generelt om sin virksomhet en gang pr år til styret i Telemark lokalavdeling.

Det foreligger "Retningslinjer for kollegastøtter i Psykologforeningen", som var vedtatt av Sentralstyret 12.04.12. I tillegg til dette har vi utarbeidet følgende forslag:

  1. MÅLSETTING: Kollegastøttegruppa er et tilbud til medlemmer av Telemark lokalavdeling av Norsk Psykologforening. Gruppen har som oppgave å bistå medlemmene med veiledning og rådgivning i fagetiske spørsmål og dilemmaer: Når psykologen er i situasjoner der den føler seg personlig utrygg som profesjonell. I tillegg har kollegastøtten til oppgave å bistå og støtte kolleger som er i en vanskelig situasjon i kraft av sin profesjon eller sitt arbeid.
  2. TILGANG: Kollegastøttegruppen er et tilbud til medlemmer av Telemark lokalavdeling av Norsk Psykologforening. Lokalavdelingens medlemmer henvender seg direkte til kollegastøttegruppens medlemmer. Den som henvender seg kan selv bestemme hvem av gruppens medlemmer han/hun ønsker å snakke med. Styret i Telemark lokalavdeling har ansvar for at informasjon om hvem som er med i gruppen er tilgjengelig på en hensiktsmessig måte. Dersom en lokalavdeling blir kjent med at et medlem er i vanskeligheter, kan lokalavdelingen/ tillitsvalgte ta kontakt med medlemmet og opplyse om kollegastøtteordningen
  3. GRUPPENS SAMMENSETNING: Gruppen oppnevnes av styret i Telemark lokalavdeling av Norsk Psykologforening i samarbeid med valgkomiteen og etter forslag fra medlemmene. Lokalavdelingen bør ha minimum tre kollegastøttepersoner og alle kjønn bør være representert. Medlemmene skal skiftes ut på en måte som ivaretar kontinuitet. Styret skal revurdere sammensetningen med 3 års mellomrom hvis dette ikke skjer ved naturlige utskiftninger. Det er anledning til å oppsøke kollegastøtter i andre lokalavdelinger. Er psykologen eller kollegastøtten i tvil om hvordan henvendelser på tvers av lokalavdelingsgrenser skal håndteres, kan det tas kontakt med Psykologforeningen.
  4. TAUSHETSPLIKT: Gruppens medlemmer har taushetsplikt om forhold de blir kjent med gjennom dette arbeidet, og kan bare dele informasjon med hverandre. Gruppen forholder seg til Psykologforeningens fagetiske retningslinjer. Gruppen avtaler internt samarbeid for å sikre kvalitet i tilbudet og for å sikre kompetanseoverføring. Kollegastøtten gir sin psykologkollega hjelp til gjennomtenking av situasjonen og hvordan denne kan komme ut av eller komme videre i forhold til sitt problem. Det gis ikke helsehjelp, og det skal ikke føres journal.
  5. RAPPORTERING: Gruppen skal avlegge skriftlig rapport til styret om antall henvendelser, antall konsultasjoner og evt. problemstillinger hvis dette kan gis i anonymisert form. Slik rapport avgis ved årsskiftet.
  6. ØKONOMI: Gruppemedlemmenes arbeid godtgjøres fra  lokalavdeling med kr. 700,- pr. time direkte konsultasjon med en kollega opp til 5 avtaler. Faktiske utgifter dekkes også av lokalavdelingen. Gruppens øvrige virksomhet, som gruppemøte, rapportskriving, faglig oppdatering på denne type arbeid osv. er å anse som frivillig tillitsvalgtsarbeid.
Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.