Hopp til hovedinnhold

Internkontroll og systemtilsyn

Alle privatpraktiserende psykologer er etter loven pliktige til å ha et system for internkontroll.

Formålet med et internkontrollsystem er å avdekke og korrigere eventuelle avvik fra de myndighetskrav som stilles til drift av behandlingspraksiser. Dette dreier seg i stor grad om å ha tilfredsstillende orden i privatpraksisen. 

Her kan du laste ned et eksempel på internkontrollsystem. Eksempelet er ment som et utgangspunkt for arbeidet med å lage ditt eget system, både for å skjerpe inn egne vaner og for å synliggjøre at du har orden i din praksis. Ved et eventuelt systemtilsyn av din praksis, vil tilsynsorganene (Helsetilsynet, Datatilsynet m fl) sjekke om du har kunnskap om kravene som stilles til drift av behandlingspraksiser og om du har laget et system som sikrer at din praksis drives i tråd med kravene.

Dersom du ikke allerede har et internkontrollsystem, må du derfor fylle ut og tilpasse vedlagte eksempel til din egen praksis.


Spørsmål og svar om internkontroll og systemtilsyn Systemtilsyn med privatpraktiserende psykologer Avslutte privatpraksis - pasientjournal