Hopp til hovedinnhold

Fjerne informasjon fra pasientjournal

Kan jeg som psykolog utelate eller slette informasjon fra pasientens journal hvis de ikke ønsker det der?

Kort forklart må du være nøye med hva du skriver i pasientjournalen, og du kan ikke slette informasjon med mindre konkrete vilkår er oppfylt. Pasienten har rett til å be om å slette feilinformasjon, men det er strenge regler som gjelder for dette. Pasienten har alltid rett til å klage hvis de føler at noe er uriktig eller urettferdig.

Du som psykolog må sørge for at pasientjournalen inneholder nødvendige opplysninger om pasienten og behandlingen. Dette er viktig for å gi god helsehjelp, for å dokumentere behandlingen riktig og for å beskytte både pasienten og helsepersonellets rettigheter.

Selv om du har rett til å føre journalen, betyr det ikke at du kan utelate relevante opplysninger eller slette informasjon fra den, med mindre det er helt nødvendig. Journalen skal normalt inneholde all relevant informasjon om pasienten og behandlingen.

Du kan bare slette informasjon hvis den er feil eller villedende og hvis den er belastende for pasienten. Det er ikke nok at informasjonen bare er ubehagelig. Hvis informasjonen kan være nyttig for pasientens fremtidige behandling eller vurdering av helse, kan den ikke slettes.

Pasienten kan også be om at journalen ikke deles med andre helsepersonell. Dette kalles å sperre journalen. Det er viktig å respektere pasientens ønsker, med mindre det er sterke grunner til å ikke gjøre det.

Pasienten kan også be om en avtale hvor de gir opp sin rett til å klage senere. Dette er imidlertid ikke tillatt, og du kan ikke inngå en avtale som fratar pasienten deres rettigheter. Pasienten har alltid rett til å klage hvis de mener at noe er galt.