Hopp til hovedinnhold

Arbeidsnotater og journalføring

Kan du lagre arbeidsnotater i tillegg til pasientjournalen?

Når det gjelder pasientjournaler, er det noen klare regler som må følges. Lovene sier at journalen skal inneholde viktige opplysninger om pasienten og behandlingen, og den skal føres i samsvar med yrkesetiske standarder. I tillegg må journalen fylles ut så snart som mulig etter at behandlingen har funnet sted, vanligvis samme dag eller senest dagen etter.

Det betyr at journalen skal være den viktigste plassen der du lagrer informasjon om pasientene dine. Du kan ikke ha et annet separat sted for å lagre notater eller testresultater. Hvis du har slike notater, må de inkluderes i pasientjournalen hvis de er nødvendige og relevante for behandlingen.

Det er viktig å merke seg at tilsynsmyndighetene i Norge ikke godtar at helsepersonell har et ekstra sted for å lagre informasjon om pasientene. Hvis du har arbeidsnotater eller lignende som ikke er en del av pasientjournalen, må du sørge for at de blir makulert, det vil si ødelagt. Dette gjelder selv om notatene er anonyme. Hvis du mener at hele eller deler av informasjonen er nødvendig å beholde, må den inkluderes i pasientjournalen på riktig måte.

I korte trekk er pasientjournalen det viktigste stedet å lagre informasjon om pasientene dine, og du kan ikke ha et separat sted for notater eller andre opplysninger. Hvis du har slike notater, må de enten inkluderes i journalen eller ødelegges.