Hopp til hovedinnhold

Pasienters rett til ny vurdering av diagnose

Når har en pasient rett til en ny vurdering av sin helsestatus?

Først og fremst sier ikke Helsepersonelloven noe direkte om hvem som kan stille diagnoser. Ifølge denne loven er det viktig at helsepersonell holder seg innenfor sitt fagområde, og ikke gir diagnoser som de ikke har kompetanse til. Diagnostisering er en nødvendig del av en psykologs ansvar for behandling, og de må ha riktig utdanning (medisin eller psykologi) for å stille diagnoser innenfor psykisk helse.

Når det gjelder rettigheter knyttet til vurdering av din helsetilstand, har pasienter en rett til en ny vurdering av spesialisthelsetjenesten etter henvisning fra allmennlegen. Denne retten kan brukes én gang for samme tilstand. Hvis det er behov for spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk, gjelder denne retten også etter henvisning fra sosialtjenesten.

Retten til en ny vurdering oppstår når du allerede har fått en vurdering av din helsetilstand som er i henhold til pasient- og brukerrettighetsloven. Du kan be om en ny vurdering hvis du er uenig i diagnosen, usikker på alvorlighetsgraden av sykdommen din, eller er i tvil om foreslått behandling.

Det er ingen fastsatt tidsfrist for når du kan kreve denne "second opinion." Imidlertid kan det være behov for nye undersøkelser for å foreta en ny vurdering. Pasienten har imidlertid ikke rett til nye undersøkelser med mindre det er nødvendig for å utføre en forsvarlig vurdering. Innholdet i den nye vurderingen må være forsvarlig og basert på henvisningen og dokumentasjonen som følger med. Pasienten kan velge hvor de vil få oppfølging basert på de forskjellige vurderingene.

Hvis du ikke får rett til en ny vurdering eller opplever feil i journalen, har du rett til å klage i henhold til pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 7. Hvis du vil rette eller slette informasjon i journalen din, kan du også henvise til pasient- og brukerrettighetsloven § 5-2 og helsepersonelloven § 42 til 44.