Hopp til hovedinnhold

Psykolog som straffedømt

Kan du bli psykolog hvis du har en straffedom?

For å bli psykolog, er det visse krav du må oppfylle. Når det gjelder kriminell bakgrunn, er det noen ting å merke seg. Først og fremst, for å bli akseptert på psykologistudiet, kan universitetet kreve at du viser frem en politiattest. Denne attesten sjekker bare om du har blitt dømt for spesifikke typer lovbrudd, spesielt knyttet til seksualforbrytelser. Hvis du for eksempel har en dom for legemsfornærmelse, bør det normalt ikke være et hinder for opptak til psykologistudiet.

Når du har fullført psykologistudiet, må du søke om autorisasjon som psykolog. Her vil Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAK) vurdere din egnethet for yrket. De vil se på om dine tidligere handlinger kunne ha ført til tap av autorisasjon hvis du allerede hadde den. Med mindre du har gjort noe som er svært alvorlig og relatert til psykologyrket, bør du normalt ikke ha problemer med å få autorisasjon.

Når du søker jobb som psykolog senere, må du også være forberedt på å levere politiattester. Dette gjelder spesielt hvis jobben din involverer arbeid med barn eller personer med nedsatt funksjonsevne. Igjen så vil attesten sjekke dine tidligere sedelighetslovbrudd, og hvis det er det eneste som vises, bør det ikke påvirke din ansettelsesmulighet som psykolog.