Hopp til hovedinnhold

Førerkortveileder

Psykologforeningens faglige veileder i førerkortsaker er utarbeidet for å gjøre psykologer bedre i stand til å overholde meldeplikten når pasientens helse svekker evnen til å opptre som sikker bilkjører.

Psykologers plikt til å vurdere sider ved pasienters helse som kan ha betydning for evnen til å føre motorkjøretøy, følger av Helsepersonellovens § 34.

Ta kontakt med spesialrådgiver Aina Fraas-Johansen hvis du har spørsmål.