Hopp til hovedinnhold

Epikrise til henvisende lege

Hva gjør jeg når pasienten ikke vil at jeg skal gi tilbakemelding til henvisende lege?

I utgangspunktet skal du alltid gi tilbakemelding til den legen som henviste pasienten til deg. Men hvis pasienten ikke ønsker at du skal gjøre det, må du respektere ønsket deres. Dette betyr at du ikke skal sende informasjon eller en oppsummering av behandlingen (epikrisen) tilbake til den legen.

Det er viktig å notere i pasientens journal at de har motsatt seg denne tilbakemeldingen. Dette sikrer at det er en skriftlig registrering av pasientens ønske og beslutning. I tillegg kan det være lurt å sende en administrativ melding til den legen som henviste pasienten, bare for å informere dem om at konsultasjonen har funnet sted og at pasienten ikke ønsket at tilbakemeldingen skulle sendes tilbake.

Dokumentasjon er nøkkelen, så sørg for å skrive ned hva som skjedde når du diskuterte dette med pasienten, slik at det er en klar historie om deres valg, og at pasienten har fått informasjon om hvilke konsekvenser det kan ha at annet helsepersonell ikke har all nødvendig informasjon om dem.