Hopp til hovedinnhold

Betaling ved avlyst rettssak

Hva slags betaling har en sakkyndig krav på hvis rettssaken blir avlyst?

Her er det er noen regler som gjelder. Hvis avlysningen eller utsettelsen skjer tre virkedager eller mindre før rettssaken skulle starte (virkedager betyr vanlige arbeidsdager, fra mandag til fredag), kan den sakkyndige kreve betaling. De har rett til å få betalt tre ganger den vanlige satsen per dag for de to første dagene som rettssaken var planlagt. Dette er en fast godtgjørelse for å kompensere for tapte inntekter når rettssaken blir avlyst eller utsatt.

Hvis rettssaken varer lenger enn to dager, kan den sakkyndige også søke om ekstra betaling for dag tre og utover. Men da må de vise at hovedjobben deres er å jobbe som sakkyndig for retten, og at de ikke kan erstatte den tapte tiden med andre oppdrag.

Hvis rettssaken skulle vare over to uker, blir betalingen mer skjønnsmessig vurdert, og den sakkyndige må søke om ekstra godtgjørelse. Igjen må de bevise at hovedjobben deres er som sakkyndig for retten.

Ved avlysning kan den sakkyndige også få betalt for forberedelsesarbeidet de allerede har gjort, avhengig av en vurdering av hvor mye tid og innsats som har gått med.

Så kort sagt, hvis rettssaken blir avlyst eller utsatt, kan den sakkyndige psykologen ha krav på betaling basert på spesifikke regler, avhengig av hvor lang tid rettssaken varer og hvor mye forberedelsesarbeid som er gjort.