Hopp til hovedinnhold

Tillitsvalgt i ansettelsesprosesser

Hvor mye innflytelse har tillitsvalgte i ansettelsesprosesser?

Som tillitsvalgt har du begrensede rettigheter i ansettelsessaker, og dette varierer avhengig av om du jobber i statlig sektor eller ikke. I statlig sektor er det klare regler som bestemmer hvilken rolle tillitsvalgte skal ha i ansettelsesprosessen. Men utenfor statlig sektor er det arbeidsgiveren som avgjør hvor mye eller om i det hele tatt tillitsvalgte skal involveres i ansettelsesprosessen. Dette er en del av arbeidsgiverens styringsrett, som innebærer at arbeidsgiveren har ansvar for å lede, kontrollere og organisere arbeidet i bedriften, inkludert ansettelser.

Vi anbefaler at tillitsvalgte deltar i intervjuer når det er mulig, og at de er godt forberedt. Dette kan hjelpe til med å sikre at ansettelsesprosessen går riktig for seg og at den mest kvalifiserte personen blir ansatt. Det er viktig å huske at som tillitsvalgt representerer du først og fremst de ansatte som allerede jobber på arbeidsplassen. Dette betyr at du bør vurdere hvilken kandidat kollegene dine vil trives med, om vedkommende passer faglig og sosialt, og om de har de riktige kvalifikasjonene.

Videre er en annen viktig rolle som tillitsvalgt å beskytte rettighetene til den som blir intervjuet. Dette innebærer å sørge for at arbeidsgiveren ikke stiller ulovlige spørsmål i henhold til arbeidsmiljøloven, for eksempel spørsmål om fagforeningsmedlemskap, seksuell orientering, politisk tilhørighet og familieplanlegging. Det er viktig å være bevisst begge disse rollene når du deltar i ansettelsesprosessen.