Hopp til hovedinnhold

Grunnkurs for tillitsvalgte

To ganger i året arrangerer vi grunnkurs for tillitsvalgte.

Kurset består av to samlinger på henholdsvis to og tre dager, til sammen fem dager. Ved påmelding binder du deg for begge samlinger. 

Som en del av kurset, går kursdeltagerne gjennom et nettbasert introduksjonskurs med varighet på rundt fem timer. Deltagelse på andre samling forutsetter at første samling er gjennomført.

Kurset er delt i to trinn, og ved påmelding binder du deg for begge samlinger. 

Påmelding er bindende, og prinsippet om «førstemann til mølla» gjelder.

Påmelding foregår via link som sendes ut sammen med invitasjonen, som sendes ut til alle som er registrert som tillitsvalgt i vårt medlemsregister.

Dersom du ikke har mottatt invitasjon kan du ta kontakt med Jus- og arbeidslivsavdelingen for å registrere deg og få tilsendt invitasjon med lenke for påmelding. 

Før kursdagene

Målgruppe: Psykologforeningens tillitsvalgte som ikke tidligere har deltatt på tillitsvalgtsopplæring, eller som har behov for oppdatering. Tillitsvalgte fra alle tariffområder kan delta.

Deltakerne må ha gjennomført Psykologforeningens nettbaserte opplæring for tillitsvalgte før kursdagene. Passord, brukernavn og hvem som kan bistå ved spørsmål sendes ut på forespørsel. Kontakt ja@psykologforeningen.no

Å gi grunnopplæring for tillitsvalgte slik at de kan ivareta medlemmenes interesser på best mulig vis.


 • Psykologforeningen og Akademikerne som organisasjoner
 • Partene i arbeidslivet
 • Arbeidsrett
  - Arbeidsgivers styringsrett
  - Tariffavtalen og arbeidsavtalens grunnlag
  - Arbeidslivets rettskilder
 • Arbeidsmiljølovens intensjon og vernebestemmelsene
 • Tillitsvalgtsrollen
 • Medbestemmelse og medinnflytelse
 • Forhandlings- og tvistebestemmelser
 • Helserett - psykologen, faget og loven
 • Arbeidstid
 • Ferieloven
 • Sosiale bestemmelser
 • Diverse permisjonsbestemmelser
 • Psykologforeningens tariffpolitikk
 • Inntektspolitikk og lønnsdannelse
 • Forhandlingsteknikk
 • Forhandlinger/rollespill
 • Ansettelser, opphør og endring av arbeidsforhold
 • Personalsaker/konfliktløsning (de vanskelige personalsakene)
 • Gjøre deltagerne i stand til å lede lokale lønnsforhandlinger
 • Gi deltagerne den nødvendige trygghet i rollen som tillitsvalgt og se viktigheten av et kompetent tillitsvalgtsapparat
 • Gjøre deltagerne i stand til å se betydningen av samspillet mellom partene i arbeidslivet i Norge
 • Gjøre deltagerne i stand til å bruke relevant lov- og avtaleverk til å ivareta medlemmenes og Psykologforeningens interesser.

 • Gjøre deltagerne i stand til å lede lokale lønnsforhandlinger
 • Gi deltakerne den nødvendige trygghet i rollen som tillitsvalgt og se viktigheten av et kompetent tillitsvalgtsapparat
 • Gjøre deltagerne i stand til å se betydningen av samspillet mellom partene i arbeidslivet i Norge
 • Gjøre deltagerne i stand til å bruke relevant lov- og avtaleverk til å ivareta medlemmenes og Psykologforeningens interesser.

 • Christian Zimmermann, forhandlingssjef
 • Wencke Sartori Eide, spesialrådgiver
 • Julius Okkehaug, spesialrådgiver
 • Joakim Solhaug, spesialrådgiver
 • Rikke Solbakke, spesialrådgiver
 • Ellen Ekre Engh, spesialrådgiver
 • Kari Helene Frøislie, spesialrådgiver
 • Van Pham, spesialrådgiver

Alle foredragsholderne jobber i vår jus- og arbeidslivsavdeling.


Kost og losji dekkes i sin helhet av Psykologforeningen (unntatt utgifter til minibar, telefon, bar, etc.). Psykologforeningen sørger for bestilling av rom (enkeltrom). Det er svært ønskelig at deltagerne overnatter på hotellet samt at man også deltar på kursets sosiale del.

Reisekostnader dekkes av foreningen etter billigste reisemåte med offentlig transport.


Deltakelse gir tillitsvalgte rett til permisjon med lønn etter hovedavtalens bestemmelser. For deltakere som driver privatpraksis gis en begrenset erstatning for tapt arbeidsinntekt, etter Psykologforeningens retningslinjer for tillitsvalgte.


For ordens skyld minner vi om at så snart deltakerbekreftelsen er mottatt, anses kursdeltakelsen som obligatorisk. For å unngå at kurshotellet belaster Psykologforeningen med «ikke møtt»-gebyr må eventuelle avmeldinger sendes senest 8 dager før kursstart. Siste uke før kursstart vil kun sykdom regnes som gyldig grunn for avmelding.