Hopp til hovedinnhold

Rett til sykepenger som nyansatt

Har du rett til å sykepenger som nyansatt?

Ja, hvis legen vurderer at du er sykemeldt og du har tiltrådt din nye jobb, har du rett til å ta ut sykepenger hos din nye arbeidsgiver. Hvis du ønsker sykepenger basert på egenmelding, må du ha vært ansatt i minst to måneder hos din nåværende arbeidsgiver.

For å ha rett til sykepenger, er det viktig å forstå to separate forhold: retten til sykepenger fra folketrygden og retten til sykepenger fra arbeidsgiveren din.

Ifølge folketrygdloven § 8-2 må en person ha vært i arbeid i minst fire uker før arbeidsuførheten inntreffer for å ha rett til sykepenger. Dette betyr at selv om du ikke har vært ansatt hos en ny arbeidsgiver i minst fire uker, kan du likevel ha rett til sykepenger dersom du går direkte fra et tidligere arbeidsforhold til det nye. Hvis det er en pause mellom de to arbeidsforholdene, eller hvis du ikke har tidligere arbeidserfaring, vil du imidlertid ikke ha rett til sykepenger hvis det nye arbeidsforholdet har vart i mindre enn fire uker. For ansatte i enkelte sektorer gjelder imidlertid andre regler, og flere psykologer har rett til sykepenger allerede fra første arbeidsdag hos ny arbeidsgiver.

Uavhengig av retten til sykepenger vil du uansett kunne benytte en sykemelding fra lege/fastlege for å ha rett til sykefravær.