Hopp til hovedinnhold

Permisjon etter sykepengeperioden

Har du krav på permisjon etter utløpet av sykepengeperioden?

I de første tolv månedene av et lengre sykdomsforløp er man i noe som ofte kalles «verneperioden», fordi loven sier at arbeidsgiveren ikke kan si deg opp på grunn av sykdom i denne perioden (se arbeidsmiljøloven § 15-8). Når du har vært syk utover denne perioden og har brukt opp sykepengene, kan arbeidsgiveren din vanligvis be deg om å søke om permisjon fra jobben.

Selv om du er langvarig syk, kan du fremdeles være borte fra jobben av helsegrunner. Ofte vil dette gjøres ved at arbeidsgiver innvilger ulønnet permisjon, men det betyr ikke at arbeidsgiverens ansvar for å tilpasse jobben din er borte. Hvis arbeidsgiveren følger opp deg som er langtidssyk, kan de sikre at bemanningen blir mer forutsigbart og gi deg muligheten til å gradvis komme tilbake til jobben. Når du blir sykmeldt eller søker om permisjon, bør du oppgi en realistisk tidshorisont basert på hvordan du forventer å komme tilbake til jobb i fremtiden.

Hvis du og dine behandlere kan si at du fortsatt er i en periode hvor sykdommen din og din fremtidige arbeidsevne blir avklart, kan arbeidsgiveren ikke si deg opp. Dette er fordi oppsigelse normalt er arbeidsgiverens alternativ hvis de nekter å gi deg mer permisjon.

Bare i tilfeller der det er helt klart at du ikke kan komme tilbake til jobben, kan arbeidsgiveren vurdere å si deg opp umiddelbart etter at verneperioden er over, i samsvar med arbeidsmiljøloven § 15-7.

Det er viktig å merke seg at arbeidsgiveren har en plikt til å tilrettelegge jobben din i samsvar med arbeidsmiljøloven og avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen). Dere bør sammen finne løsninger for hvordan du kan komme tilbake til full jobb.

Hvis det går lang tid etter at verneperioden er over, kan arbeidsgiveren vurdere å si deg opp. Dette krever en grundig vurdering av om oppsigelsen er rimelig. Faktorer som prognose for fremtidig fravær, medisinsk diagnose, hvor lenge du har vært borte fra jobben, bedriftens størrelse og økonomi, din alder og ansettelsestid, samt muligheter for å tilrettelegge jobben, vil alle bli vurdert. Dette er imidlertid ikke noe som kan avgjøres umiddelbart etter at verneperioden er over, og derfor skal arbeidsgiver i utgangspunktet vurdere permisjon.

Hvis situasjonen ikke løser seg, kan du kontakte Jus- og arbeidslivsavdelingen for bistand.