Hopp til hovedinnhold

Uføreforsikring – en trygghet for deg og dine

En uføreforsikring skal du inngå fordi du vil være trygg på hva slags inntekt/økonomi du får uansett hva som skjer med deg.

Du er uansett dekket gjennom folketrygden, men for en med psykologlønn medfører det en betydelig nedgang i inntekt dersom en blir ufør. Uføreforsikring er en forsikring som sikrer deg en litt romsligere økonomi dersom du kommer ut for «vintervær».

Ufør kan en bli uansett hvilken alder, men det er større sjanse for uførhet dersom en er over 40/45 år. Vi råder våre medlemmer til å tegne en uføreforsikring straks en er ferdig utdannet. Som ferdig utdannet er en ofte under 30 år, og billigste variant (12G utbetalt) koster da kun 420 kroner. (2017).

Så kan det være at en irriterer seg over hvert år å måtte betale flere tusen kroner for noe en (er så heldig å) ikke få(r) bruk for. Særlig synes en det koster mye når en blir over 50 år - og det er fristende å si opp forsikringen. Men da skal en huske på at faren for å bli ufør har økt betraktelig, og derfor har prisen økt. Om prisen øker – så har også faren økt. 

Uføreforsikring kan en kjøpe frem til 55 år, men har en kjøpt den – så varer den frem til en blir 60. Har du tidligere vært syk så er det spesielle regler – se artikkelen: Forsikring og tidligere sykdom.

Du kan selvfølgelig tegne en ulykkesforsikring isteden, men vær da klar over at sykdom ikke er omfattet. De fleste blir uføre som følge av sykdom, og uføreforsikring omfatter både sykdom og ulykke. De fleste tegner en ulykkesforsikring i tillegg til en uføreforsikring.

Uføreforsikring (hos forsikringsselskapet inngår det i gruppelivsforsikringer) er et tredelt system, der du kan kjøpe dem uavhengig av hverandre:

Uføre - engangsbeløp

Uføreforsikring tegnes som et engangsbeløp som utbetales hvis en blir varig ufør. Det er tre alternativer til engangsbeløpet; 12G, 22G, eller 30G. Det er faste beløp, men du kan be om å få en forsikring for et høyere beløp dersom du først tok 12G eller 22G. Forsikringen gjelder frem til du er 60 år, men den reduseres gradvis fra og med det året du fyller 51 år (samtidig som den årlige premien går opp). Erstatningen utbetales når en har vært minst 3 år ute av jobb og minst 50% ufør i denne perioden. Når du tegner en uføreforsikring må du fylle ut et helseerklæringsskjema. 

Uføre – Tidsbegrenset månedlig beløp

I tillegg til et engangsbeløp kan en kjøpe en forsikring som gir en månedlig utbetaling. Tidsbegrenset månedlig uførebeløp må kjøpes samtidig med uføre engangsbeløp. Hvorfor er dette interessant? Hvis du blir syk betaler Folketrygden full lønn (maks. 6G = 561 180 i 2017) i ett år. Deretter reduseres ytelsen til ca. 66% av tidligere inntekt (maks. ca. 350 000 i 2017).   

Det månedlige beløp begynner å bli utbetalt 12 måneder etter at en blir syk, og kan maksimalt utbetales i fire år, eventuelt til utbetaling av uføre engangsbeløp. Også for denne forsikringen utbetales det bare dersom en er minst 50% ufør. Det utbetales 1G eller 2G i året avhengig av hvilken forsikring du betaler for. Men vær obs: denne forsikringen må kjøpes sammen med uførekapital.

Dødsfall

Dersom du har kjøpt denne forsikringen får du ikke utbytte av forsikringen mens du lever. Dine etterlatte får utbetalt et engangsbeløp, men du bør fylle ut et skjema for begunstigelse slik at du er sikker på hvem som får forsikringsbeløpet.

Beløpet vil sikre dine etterlatte økonomisk hvis du dør. Du må velge mellom tre forsikringsbeløp: 12G, 22G eller 40G. 

Les mer om bank og forsikring.