Hopp til hovedinnhold

Pasientskadeerstatning og ansvarsforsikring

Hvor går grensene for hva vår ansvarsforsikring og Norsk pasientskadeerstatning dekker? Vi gir deg svare på det du måtte lure på.

Tidligere har det sjelden vært erstatningssaker mot psykologer. Men på grunn av samfunnsutviklingen kan det forventes at det vil være flere erstatningssaker i fremtiden. Vi anbefaler derfor alltid at du har ansvarsforsikring.

Selv om du er ansatt i det offentlige, kan du i teorien bli saksøkt personlig for det du gjør i jobben. Noen ganger står ikke arbeidsgiveren ved din side i slike situasjoner. Selv om saksøkeren ikke vinner i retten, kan du ende opp med en dyr advokatregning. Ansvarsforsikringen sørger for at forsikringsselskapet håndterer både advokat og regninger fra starten av. Mange psykologer har også andre oppdrag ved siden av jobben, enten fast eller av og til.

Ansvarsforsikringen dekker alle de psykologiske aktivitetene som Norsk pasientskadeerstatning ikke dekker. Dette er spesielt viktig når du tar på deg andre oppdrag enn å jobbe med klienter. Dette kan inkludere oppdrag som kursholder, opplæring/veiledning, oppdrag fra barnevern eller sosialkontor, og alle typer sakkyndig arbeid for psykologer.

Merk at det er enkelt å ta på seg slike oppdrag uten å tenke på at dette er privat virksomhet og derfor bør være forsikret.

Psykologforeningens ansvarsforsikring dekker et bredt spekter av tjenester som psykologen utfører – men den dekker ikke det mer snevre feltet som Norsk pasientskadeerstatning dekker. Psykologforeningens ansvarsforsikring erstatter ikke Norsk pasientskadeerstatning, men kommer i tillegg.


Tjenester som fører til utbetaling av refusjon er helsetjenester, og du er da meldepliktig til Norsk pasientskadeerstatning. Avgiften for Norsk pasientskadeerstatning er gradert i forhold til størrelsen på din praksis. I tillegg bør du ha Psykologforeningens fagansvarsforsikring.

Generelt sett dekker fagansvarsforsikringen via Psykologforeningen all din psykologvirksomhet, med mindre den allerede er dekket av Norsk pasientskadeerstatning.

Mange psykologer må ha både den lovpålagte forsikringen i Norsk pasientskadeerstatning og Psykologforeningens omfattende fagansvarsforsikring. Du vil motta en faktura for betaling av fagansvarsforsikringen rundt nyttår.


Alt du gjør innenfor driftstilskuddet ditt er allerede automatisk dekket av Norsk pasientskadeerstatning uten behov for ekstra tiltak. Det viktige spørsmålet er om du gir helsehjelp utenfor ditt driftstilskudd.

Har du oppdrag som involverer krisehjelp, arbeid for bedrifter eller offentlige instanser? Hvis noen av disse ekstra aktivitetene faktisk innebærer helsehjelp, må du melde det til Norsk pasientskadeerstatning.

Noen av oppdragene dine fra bedrifter kan også inneholde elementer av helsehjelp. Derfor er det lurt å ha en liten prosentandel av forsikring fra Norsk pasientskadeerstatning for å være på den sikre siden. Selv om fristen for melding har gått ut, aksepterer Norsk pasientskadeerstatning fortsatt meldinger. Å unnlate å melde det kan føre til større problemer senere.

Det er viktig å merke seg at Norsk pasientskadeerstatning og Psykologforeningens ansvarsforsikring ikke overlapper hverandre i dekning. Norsk pasientskadeerstatning dekker bare et begrenset område innen helse, mens Psykologforeningens forsikring dekker hele spekteret av psykologers arbeid. Med din varierte portefølje av oppdrag er det sannsynlig at du utfører tjenester som ikke er dekket av Norsk pasientskadeerstatning.

Du bør altså ha både forsikring fra Norsk pasientskadeerstatning og Psykologforeningens ansvarsforsikring. Selv om dette kan virke litt mer komplisert enn før, vil den samlede kostnaden for begge forsikringene sannsynligvis være mindre enn hva du tidligere har betalt.


Norsk pasientskadeerstatning omfatter ikke frittstående sakkyndigoppdrag. Vi anbefaler derfor at du har en generell ansvarsforsikring som dekker ansvar i slike saker. Ansvarsforsikringen er ikke inkludert i medlemskapet hos oss, og må betales separat.

De fleste medlemmer hos oss har vår ansvarsforsikring.


Dersom du bare driver med helsehjelp som er innenfor driftstilskuddet, er du ikke meldepliktig til Norsk pasientskadeerstatning. Da holder med Psykologforeningens ansvarsforsikring.

Om du driver helsehjelp utenfor driftstilskuddet, er det annerledes. Et eksempel på helsehjelp utenfor driftstilskuddet er dersom du har 50 prosent driftstilskudd men driver 100 prosent praksis med refusjon for alle pasientene. Da vil en være meldepliktig for de 50 prosent som drives i tillegg til 50 prosent driftstilskudd.


Vi kan ikke uten spesiell grunn avslutte din ansvarsforsikring uten at du har gitt skriftlig beskjed om det. Dersom du for eksempel pensjonerer deg, må du gi skriftlig beskjed til oss om å avslutte forsikringen.

Fristen for å si opp forsikringen er 15. oktober hvert år. Oppsigelsen gjelder da fra 1. januar året etter.