Hopp til hovedinnhold

Forsikring og tidligere sykdom

Hvordan påvirker tidligere behandling eller egenterapi hos en psykolog ved tegning av gruppelivsforsikring, og hva skal psykologen skrive i erklæringen til forsikringsselskapet?

Når du vil tegne en gruppelivsforsikring, vil forsikringsselskapet spørre om din helsehistorie, inkludert tidligere behandling hos psykologer. Dette er for å vurdere risikoen og fastsette premien for forsikringen.

Gruppelivsforsikring handler om å beskytte deg og dine kjære økonomisk hvis noe skulle skje med deg. Forsikringsselskapet ønsker å vite om du har hatt behandling for psykiske problemer eller om du har deltatt i egenterapi.

Egenterapi er noe annet enn behandling for en sykdom, og har kun ordet «terapi» til felles med behandling for sykdom. Mens psykoterapi er en måte å behandle psykisk lidelse, er egenterapi en måte å forbedre og utvikle egne verktøy og forståelse av sin yrkesutøvelse som psykolog. Det er mer naturlig å se på egenterapi som veiledning i ditt virke som psykolog, og er noe den psykologen du har gått til egenterapi hos fint kan skrive en erklæring om. Det er viktig å være ærlig om hvilken type hjelp du har fått, enten det er egenterapi eller behandling.

Hvis du har fått behandling, må psykologen din beskrive dette i erklæringen til forsikringsselskapet. Det er viktig at erklæringen er nøyaktig og ærlig. Forsikringsselskapet bruker denne informasjonen for å vurdere risikoen din og bestemme forsikringsvilkårene.

Hvis du forsøker å endre informasjonen for å få bedre forsikringsvilkår, kan det få alvorlige konsekvenser senere hvis du blir syk eller arbeidsufør. Det er viktig å være ærlig og ikke pynte på sannheten når du søker om forsikring, da dette bryter med fagetiske retningslinjer og kan føre til at du mister forsikringsdekningen.

Så kort sagt, når du søker om gruppelivsforsikring, må du være ærlig om din helsehistorie og tidligere psykologbehandling. Psykologen din skal også gi nøyaktig informasjon i erklæringen til forsikringsselskapet. Basert på denne informasjonen vil forsikringsselskapet avgjøre vilkårene for forsikringen din.