Hopp til hovedinnhold

Ansvarsforsikring

Kollektiv ansvarsforsikring for Psykologforeningens medlemmer.

Når du melder deg inn i Norsk psykologforening er du dekket av en kollektiv ansvarsforsikring. Forsikringen leveres av Storebrand, men administreres av Psykologforeningen. Forsikringspremie er 245 kroner per år. Forsikringspremien kommer i tillegg til kontingenten.

Ønsker du å reservere deg fra forsikringsordningen, kan du gjøre dette enten ved innmelding, eller når som helst sende en e-post til medlemsservice@psykologforeningen.no. Merk deg at reservasjonsfristen er den 15. oktober hvert år. Da vil du bli registrert med reservasjon fra 1. januar det kommende året.

Ansvarsforsikring kan bestilles når som helst ved å sende en e-post til medlemsservice@psykologforeningen.no.

Om du melder deg ut av Psykologforeningen, melder du deg også automatisk ut av ansvarsforsikringen.

Dette dekkes av ansvarsforsikringen

  • Ansvarsforsikringen dekker erstatningskrav fra klienter.
  • Ansvarsforsikringen supplerer Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) sin dekning. NPE dekker kun økonomisk skade og kun økonomisk skade som følge av et snevert helsehjelpsbegrep. En rekke av de tjenester psykologer utfører i sitt virke som psykolog, faller utenfor dette, for eksempel en rekke typer sakkyndighet, eller generell veiledning til annet personell, undervisning, opplæring med mer.
  • Ansvarsforsikringen dekker psykologens rettslige erstatningsansvar under utøvelse av psykologgjerningen, og som ikke dekkes av NPE. Dette gjelder også direkte ansvar som psykologer i vanlig ansettelsesforhold – ansvar som kunne vært gjort gjeldende overfor arbeidsgiver. I tillegg dekker Psykologforeningens ansvarsforsikring rettslig erstatningsansvar som følge av ikke-økonomisk skade (tort og svie), kortere psykologengasjementer (inntil tre måneder) i Europa, og erstatningskrav som følge av at psykologen utfører akutt hjelp på reise ellers i verden.
  • Det er også tilknyttet en rettshjelpsordning til forsikringen. Psykologforeningens ansvarsforsikring er relevant for alle psykologer uavhengig av om de er i et ansettelsesforhold eller driver egen næring.

Norsk pasientskadeerstatning (NPE)

Driver du egen næring, kan du være pliktig til å forsikre deg i Norsk Pasientskadeerstatning (NPE).

Alle virksomheter som yter helsehjelp utenfor den offentlige helsetjenesten skal betale tilskudd til NPE.

Dersom du kun har et ansettelsesforhold og ikke driver egen næring, er NPE ikke aktuelt for deg.