Hopp til hovedinnhold

Psykologbehandling i arbeidstiden

Kan jeg kreve å få fri med lønn for å gå til psykolog i arbeidstiden?

Retten til å ta fri med lønn for å gå til psykolog i arbeidstiden er ikke veldig tydelig regulert i loven, og praksisen kan variere.

Hvis det ikke er noe skriftlig regulert i arbeidskontrakten din, en personalhåndbok eller andre avtaler på arbeidsplassen som tillater slike korte fravær med lønn, må du diskutere dette direkte med arbeidsgiveren din. I staten, for eksempel, tillates vanligvis korte besøk hos lege, tannlege og lignende i arbeidstiden uten lønnstrekk, men du kan bli bedt om å jobbe inn de timene du har tatt fri. Noen ganger kan det også være mulig å avtale velferdspermisjon med eller uten lønn direkte med arbeidsgiveren din.

Når det gjelder helseforetak, som ikke er statlige, men offentlig finansierte, varierer reglene basert på tariffavtaler. Disse gir likevel vanligvis ikke bedre rettigheter når det gjelder korttidsfravær.

Hvis du ønsker å få fri med lønn for ukentlige psykologbesøk i arbeidstiden, må du altså diskutere dette med arbeidsgiveren din, da det ikke er et rettskrav i loven.