Hopp til hovedinnhold

Sør-Trøndelag

Her finner du informasjon om lokalavdelingen din, kommende begivenheter og andre aktualiteter. 

Vi jobber for å ivareta medlemmenes arbeidstakerinteresser, samt å støtte faglig utvikling og profesjonell bevissthet. I tillegg ønsker vi å være en sosial og støttende arena for medlemmene i fylket vårt.

Kjersti Sandnes (leder)

Kjetil Kårstad (styremedlem)

Anne-Grethe Kant (styremedlem)  

Marthe Kristine S. Dingen (styremedlem og kasserer)

Marie Alice Wessel Sve (styremedlem og sekretær)

Idunn Aker (1. vara) 

Erika Hanisch Kjærnli (2. vara)

Rikke Hauan (studentrepresentant)

Magnus Fjeldbo Clausen (studentrepresentant)

Dag Stormbo (revisor)

Hilde Westad Brandshaug (valgkomiteen)

Kristin Tømmervik (valgkomiteen)

Ola Eldar Hoston-Tvinnereim (valgkomiteen)


Velkommen til Sør-Trøndelag lokalavdeling sin hjemmeside. I Sør-Trøndelag har vi 938 ordinære medlemmer og 268 studentmedlemmer. 

Styret i lokalforeningen Sør-Trøndelag består av åtte personer og to studentrepresentanter. Informasjon om arrangementer etc blir hovedsakelig sendt via e-post, men vi prøver også å oppdatere denne siden. På denne siden finner du kontaktinformasjon på oss i styret, på kollegastøtteveiledning og tillitsvalgte.

Vi har styremøter ca en gang i måneden. Hvis det er noe du lurer på, eller noe du ønsker at styret skal ta opp til diskusjon - Ikke nøl med å ta kontakt!


Facebook-gruppen til Norsk Psykologforening (NPF) sin avdeling i Sør-Trøndelag.

Vi vil gjerne holde en god kontakt med våre medlemmer! Her kan du lettere få oversikt over lokalavdelingens aktiviteter som medlemsmøter, tillitsvalgtarbeid, ulike støttefunksjoner og viktige saker som drøftes i vår region.

Det gjør det også enklere å melde inn aktuelle saker og tema som engasjerer deg og som du ønsker at lokalavdelingen skal løfte frem.