Hopp til hovedinnhold

Oppland

Her finner du informasjon om lokalavdelingen din, kommende begivenheter og andre aktualiteter. 

Vi jobber for å ivareta medlemmenes arbeidstakerinteresser, samt å støtte faglig utvikling og profesjonell bevissthet. I tillegg ønsker vi å være en sosial og støttende arena for medlemmene i fylket vårt.

Iver Sørlie Røhr (leder)

Jo Clausen (kasserer)

Jan Lenndin (styremedlem)

Tina Haslene (styremedlem)


Velkommen til hjemmesiden til Oppland lokalavdeling.
Lokalavdelingen i Oppland består av rundt 185 medlemmer. Et flertall jobber i Sykehuset Innlandet HF, en del er privatpraktiserende, mens et mindretall jobber kommunalt eller har andre arbeidsplasser.

Styret i Oppland lokalavdeling består av 7 psykologer. Styret har for tiden ingen leder. Vi har som mål å være en lokalavdeling som jobber for medlemmenes arbeidslivsinteresser, en sosial og støttende arena for psykologer i fylket og et tydelig bindeledd mellom medlemmene i Oppland og foreningen sentralt.

Ta gjerne kontakt med en av oss dersom du har en sak som du mener er aktuell.