Hopp til hovedinnhold

Møre og Romsdal

Her finner du informasjon om lokalavdelingen din, kommende begivenheter og andre aktualiteter. 

Vi jobber for å ivareta medlemmenes arbeidstakerinteresser, samt å støtte faglig utvikling og profesjonell bevissthet. I tillegg ønsker vi å være en sosial og støttende arena for medlemmene i fylket vårt.

Ragnhild Ese (leder)

Linda Katrin Engesæth (privatpraktiserende/sakkyndig)

Marie Miciano (psykisk helsevern for barn og unge, BUP Ålesund)


Møre og Romsdal lokalavdeling har rundt 190 medlemmer som er spredt rundt i fylket vårt. Den største arbeidsplassen for psykologene i fylket er Helse Møre og Romsdal HF, men stadig flere ansettes også i kommunene.

Styret i lokalavdelingen består for tiden av tre personer. Ta gjerne kontakt med en av oss dersom du har en sak som du mener er aktuell for oss i styret, eller om du selv kan tenke deg å delta i lokallagsarbeid som del av styret.


Hver lokalavdeling har sine kollegastøtter, som kan gi deg kollegiale råd. De yter ikke helsehjelp, og fører derfor ikke journal. Les mer om ordningen her.

Vidar Myklebust (Volda)
Tlf: 99 63 69 23


Siri Næs, foretakstillitsvalgt
siri.nes@helse-mr.no

Håvard Helgesen, tillitsvalgt ved DPS Sunnmøre
havard.helgesen@helse-mr.no

Martin Seem Sundal, tillitsvalgt ved avd. for sykehuspsykiatri Sunnmøre
martin.seem.sundal@helse-mr.no

Elin Gilleshammer Flataker, tillitsvalgt ved avd. for sykehuspsykiatri Nordmøre og Romsdal
elin.gilleshammer@helse-mr.no

Anita Midtli, tillitsvalgt ved DPS Nordmøre
anita.midtli@helse-mr.no

Magrethe Botn, tillitsvalgt ved BUP, Ålesund

Nada Valeska Von Petery, tillitsvalgt ved Klinikktillitsvalgt ved Klinikk for kvinner, barn og unge

Catharina Alhed Bjørke, tillitsvalgt ved BUP, Kristiansund

Ingrid Schistad Staff, tillitsvalgt ved Habilitering barn og ungdom i Kristiansund og Ålesund

Andreas Lima, tillitsvalgt ved DPS Molde

Ingrid Olsen Høye, tillitsvalgt ved Spesialisert habilitering, Nordmøre og Romsdal (Vara: Heidi Berge)