Hopp til hovedinnhold

Finnmark / Finnmárku

Her finner du informasjon om lokalavdelingen din, kommende begivenheter og andre aktualiteter. 

Vi jobber for å ivareta medlemmenes arbeidstakerinteresser, samt å støtte faglig utvikling og profesjonell bevissthet. I tillegg ønsker vi å være en sosial og støttende arena for medlemmene i fylket vårt.

Dagmar Patricia Steffan (Leder / jođiheaddji)

Mai Sharoni (Kasserer / ruhtadoalli)

Mihkkal Oskal (nestleder / nubbijođiheaddji)

Christina Grønnum Øien (styremedlem og kollegastøtte / stivrralahttu ja kolle doarjja)

Siri Eliassen (Varamedlem / várrestivrralahttu)


Velkommen til Finnmark lokalavdelings hjemmeside. Finnmark har 2023 ca. 65 psykologer som er medlem i Norsk psykologforening.

Lokalavdelingen ønsker å være til hjelp for medlemmene, blant annet ved å formidle oppdatert informasjon relevant for deres yrkesutøvelse, bidra til å utjevne de geografiske avstander i Finnmark. Øke kommunikasjon mellom psykologer og andre fagmiljøer. Bidra til rekruttering av kompetente psykologer, både til helseforetaket og til kommunene i Finnmark. Bidra til kulturforståelse for nye psykologer i samisktalende region.

 

Bures boahtin Finnmárkku báikkálašsearvvi ruovttusiidduide. Finnmárkkus leat sullii 65 psykologa miellahttun.

Báikkálašsearvi dáhttu doarjut miellahtuid bargguid. Searvvi ulbmilin lea ahte buoridit ovttasbarggu ja psyhkahlaš dearvvašvuohđabalválusa, juogadit áššáigullevaš dieđuid, ovddidit fága ja ovttasbarggu eara fágajoavkkuiguin. Kultuvrralaš ipmárdus, vuollegašvuohta ja gelbbolašvuohta leat dehálažžan midjiide.


Mariann Smith-Novik, foretakstillitsvalgt
Mariann.Smith-Novik@finnmarkssykehuset.no

Siri Eliassen, psykologspesialist Finnmarksykehuset           
siri@eliassen.no

Charlotte Eide-Olsen, psykolog Finnmarksykehuset
charlotte.eideolsen@gmail.com

Mihkkal Oskal, DPS-Midt Finnmarkssykehuset
Mihkkal.Oskal@finnmarkssykehuset.no

Astrid Berg Lemstad (avtroppende), Kirkenes sykehus/Øst-Finnmark
Astrid.Lemstad@finnmarkssykehuset.no

Andrew Sak, tillitsvalgt i kommune
andrew.sak@tana.kommune.no