Hopp til hovedinnhold

Aust-Agder

Her finner du informasjon om lokalavdelingen din, kommende begivenheter og andre aktualiteter. 

Vi jobber for å ivareta medlemmenes arbeidstakerinteresser, samt å støtte faglig utvikling og profesjonell bevissthet. I tillegg ønsker vi å være en sosial og støttende arena for medlemmene i fylket vårt.

Lars Petter Lopez-Røed (Leder)

Vilde Langhelle (Nestleder og kasserer)

Kristian Gundersen (Sekretær)

Elisabeth Holck-Steen (Styremedlem)

Silje Andreassen (Styremedlem)

Helene Samuelsen (Ansvarlig for sosiale medier og sosiale arrangementer)


Vi har to seminarer høst og vår, hvor et medlem inviteres til å fortelle om sin virksomhet, eller et interessant faglig tema, og det innledes faglig debatt.

Hvert år har vi sommerfest, med utdeling av vandrepokal for et medlem som har utmerket seg faglig og menneskelig i året som har gått, samt diverse andre priser som faller styret inn.

Høstseminar (Strandseminaret) arrangeres sammen med Vest-Agder. Dagsseminar med faglig innhold som favner så bredt som mulig.

Vi har sporadiske "kollegaheng" der psykologer i hele Agder inviteres til å møtes for å bli kjent. Vi forsøker å bytte på å være i Arendal, Grimstad og Tvedestrand. Se Instagram og Facebook for oppdatert informasjon. 

Under den årlige Arendalsuka arrangerer Aust-Agder lokallag middag sammen med sentralstyret.

Hvert år avholdes årsmøte.


Facebookgruppen Aust-Agder psykologforening publiserer info fra styret og annet relevant for psykologene i Aust-Agder.


Tor Erik Nysæter

Psykolog Tor Erik Nysæter disputerte fredag 2. november 2012 for PhD-graden ved NTNU i Trondheim med en studie om effekten av psykoterapi for pasienter med emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse. 

Gro Løhaugen

Gro Løhaugen disputerte 09.12.11 i Auditoriet på sykehuset i Arendal. Tittelen på arbeidet er Born preterm with very low birth weight - never ending cognitive consequences?