Hopp til hovedinnhold

Akershus

Her finner du informasjon om lokalavdelingen din, kommende begivenheter og andre aktualiteter. 

Vi jobber for å ivareta medlemmenes arbeidstakerinteresser, samt å støtte faglig utvikling og profesjonell bevissthet. I tillegg ønsker vi å være en sosial og støttende arena for medlemmene i fylket vårt.

Andrea Kagge Wister (leder) 

Mia Almås 

Maren Lund 

Sol Jølberg 


Vi er opptatt av å ivareta medlemmenes arbeidstakerinteresser, samt å støtte faglige utvikling og profesjonelle bevissthet. I tillegg ønsker vi å være en sosial og støttende arena for medlemmene i fylket.

En gang i året vil styret i Akershus lokalavdeling av Norsk psykologforening dele ut en inspirasjonspris til et av lokalavdelingens medlemmer. Inspirasjonsprisen vil bli delt ut på årsmøtet.

Som medlem i Akershus lokalavdeling kan du ta kontakt med kollegastøttegruppen dersom du opplever at du på grunn av din jobb som psykolog havner i en faglig eller personlig belastende situasjon og trenger råd og støtte.


Akershus lokallag jobber for at tillitsvalgte innen ulike tariffområder skal ha et nettverk av andre tillitsvalgte de kan diskutere aktuelle problemstillinger med. Vi ønsker å skape og opprettholde dialog mellom tillitsvalgte i foreningen/organisasjonen og tillitsvalgte på arbeidsplassene/HTVer. Tillitsvalgte inviteres til en fellessamling hvert år.

En annen viktig oppgave for forhandlingsutvalget er å holde kontakt med studentene og orientere om jobbsøking og tilsettingsbetingelser. Vi skal ved behov være rådgivende og støttende ressurs for de tillitsvalgte. Arbeidsplassene kan tilhøre ulike tariffområder. Vi ønsker å være spesielt oppmerksomme på de arbeidsplasser hvor det er få psykologer ansatt, for eksempel i kommunesektoren, hvor den tillitsvalgte lett kan bli stående alene i møte med arbeidsgiver.

Det er viktig å merke seg at FU ikke selv har tilitsvalgtansvar ovenfor noen arbeidsgiver. Det er den tillitsvalgte som representerer medlemmene direkte, og som har kontakten med arbeidsgiver. Det betyr for eksempel at FU ikke setter i gang lønnsforhandlinger, og at FU ikke bestemmer over de tillitsvalgte.

Har du noen spørsmål om tilitsvalgtarbeid eller FU? Ta gjerne kontakt!


Hva er inspirasjonsprisen?

Styret i Akershus lokalavdeling av Norsk psykologforening ønsker hvert år å dele ut en inspirasjonspris til et av lokalavdelingens medlemmer. Inspirasjonsprisen vil bli delt ut på årsmøtet.

Hvem kan få inspirasjonsprisen?

Inspirasjonsprisen kan gis til en psykolog som fremmer psykologisk kunnskap, for eksempel i media, i interesseorganisasjoner, pasientorganisasjoner, gjennom forfatterskap, forskning, undervisning eller foredragsvirksomhet, eller gjennom offentlige debatter. Prisen kan gis til en psykolog som viser særlig kreativitet og nytenkning innenfor fagfeltet. Prisen kan også gis til en psykolog som har fremvist fremragende klinisk praksis. Prisen kan gis til en psykolog som har virket som en inspirasjon for sine psykologkolleger. Prisen kan også gis til en psykolog som gjennom sitt virke som tillitsvalgt har i særlig grad bidratt til å bedre psykologenes status, lønns og arbeidsvilkår.

Alle lokalavdelingens medlemmer oppfordres til å komme med forslag til styret om aktuelle kandidater til inspirasjonsprisen. Forslag med begrunnelse kan sendes til lokallagets leder.

Tidligere vinnere av inspirasjonsprisen:

  • 2018: Kaja Asbjørnsen Betin
  • 2017: Didrik Heggdal
  • 2016: Rune Frøyland
  • 2015: Arnhild Lauveng
  • 2014: Judith van der Weele
  • 2013: Belinda Ekornås
  • 2012: Anne Marie Fosse Teigen
  • 2011: Erik Hessen