Hopp til hovedinnhold

Akershus

Her finner du informasjon om lokalavdelingen din, kommende begivenheter og andre aktualiteter. 

Vi jobber for å ivareta medlemmenes arbeidstakerinteresser, samt å støtte faglig utvikling og profesjonell bevissthet. I tillegg ønsker vi å være en sosial og støttende arena for medlemmene i fylket vårt.

Andrea Wister (leder) 

Mia Almås (kasserer)

Maren Lund (sekretær)

Sol Jølberg (styremedlem)

Einar Aasen Tryti (styremedlem)


Vi er opptatt av å ivareta medlemmenes arbeidstakerinteresser, samt å støtte faglige utvikling og profesjonelle bevissthet. I tillegg ønsker vi å være en sosial og støttende arena for medlemmene i fylket.

En gang i året vil styret i Akershus lokalavdeling av Norsk psykologforening dele ut en inspirasjonspris til et av lokalavdelingens medlemmer. Inspirasjonsprisen vil bli delt ut på årsmøtet.

Som medlem i Akershus lokalavdeling kan du ta kontakt med kollegastøttegruppen dersom du opplever at du på grunn av din jobb som psykolog havner i en faglig eller personlig belastende situasjon og trenger råd og støtte.


Akershus lokalavdeling jobber for at tillitsvalgte innen ulike tariffområder skal ha et nettverk av andre tillitsvalgte de kan diskutere aktuelle problemstillinger med. Vi ønsker å skape og opprettholde dialog mellom tillitsvalgte i foreningen og tillitsvalgte på arbeidsplassene.

Har du noen spørsmål om tilitsvalgtsarbeid? Ta gjerne kontakt!


Hva er inspirasjonsprisen?

Styret i Akershus lokalavdeling av Norsk psykologforening ønsker hvert år å dele ut en inspirasjonspris til et av lokalavdelingens medlemmer. Inspirasjonsprisen vil bli delt ut på årsmøtet.

Hvem kan få inspirasjonsprisen?

Inspirasjonsprisen kan gis til en psykolog som fremmer psykologisk kunnskap, for eksempel i media, i interesseorganisasjoner, pasientorganisasjoner, gjennom forfatterskap, forskning, undervisning eller foredragsvirksomhet, eller gjennom offentlige debatter. Prisen kan gis til en psykolog som viser særlig kreativitet og nytenkning innenfor fagfeltet. Prisen kan også gis til en psykolog som har fremvist fremragende klinisk praksis. Prisen kan gis til en psykolog som har virket som en inspirasjon for sine psykologkolleger. Prisen kan også gis til en psykolog som gjennom sitt virke som tillitsvalgt har i særlig grad bidratt til å bedre psykologenes status, lønns og arbeidsvilkår.

Alle lokalavdelingens medlemmer oppfordres til å komme med forslag til styret om aktuelle kandidater til inspirasjonsprisen. Forslag med begrunnelse kan sendes til lokallagets leder.

Tidligere vinnere av inspirasjonsprisen:

  • 2018: Kaja Asbjørnsen Betin
  • 2017: Didrik Heggdal
  • 2016: Rune Frøyland
  • 2015: Arnhild Lauveng
  • 2014: Judith van der Weele
  • 2013: Belinda Ekornås
  • 2012: Anne Marie Fosse Teigen
  • 2011: Erik Hessen