Hopp til hovedinnhold

Regler for på- og avmelding og fravær

Det er bindende påmelding fem uker før kursstart. Rundt fem uker før kurset begynner vil du motta en melding på Min side med informasjon vedrørende kurset. Program og evt. annet kursmateriell vil da være tilgjengelig på Min side/Kurs og utdanning/Mine kurs/Kommende kurs. 

Du kan kun melde deg på til ett fellesprogram.  


Vær spesielt oppmerksom på at fristen for avmelding er senest fem uker før kursstart, og at avmelding må gjøres via Min side. For utdanningsprogram med bindende påmelding til alle kursene gjelder fristen fem uker før første kurs. Du har selv ansvar for at avmeldingsfristen overholdes.

Ved avmelding senere enn fem uker før kursstart, eller hvis du ikke møter opp, må hele kursavgiften betales. Unntak er kun når du kan legge frem sykmelding, rettsinnkalling eller innkalling til militærtjeneste (for eksempel repetisjonsøvelse).


Alle våre kurs har opptak etter «først til mølla»-prinsippet. Det er en forutsetning at du er autorisert psykolog for å melde deg på fellesprogrammet

Du logger inn på Min side for å melde deg på.

Informasjon om kursavgift finnes under det aktuelle kurset i kurskalenderen

Ikke-medlemmer betaler i hovedsak dobbel kursavgift.
 
Dersom ikke annet er angitt, begynner kurset klokken 9 hver dag og varer til klokken 17, inkludert en time lunsj. Vi tar forbehold om endring av tid, sted eller kursholder.

Psykologforeningen dekker ikke reise- og oppholdsutgifter for kursdeltakerne.


Ifølge våre retningslinjer er det kun fravær med sykmelding, rettsinnkalling eller militærtjeneste (for eksempel repetisjonsøvelse) som aksepteres som gyldig fravær.

Det kreves at man deltar på hele kurset for at kurset skal godkjennes i spesialistutdanningen. Ved fravær må den manglende kursdeltakelsen kompenseres ved deltagelse på et tilsvarende kurs for at kurset skal kunne godkjennes.

Ved ugyldig fravær, det vil si fravær som ikke er godkjent av Psykologforeningen, vil kursdeltaker måtte betale kursavgift for det kurset fraværet gjelder. For å få godkjent kravene til kurs i spesialiteten må deltakeren ta igjen det kurset som fraværet gjelder. Utgiftene til dette kurset må dekkes av deltakeren.

Spørsmål om fravær tas opp ved å opprette en sak på Min side.

Mer informasjon om innlogging hvordan du oppretter en sak finner du her.


Kravet om overveiende grad av samtidighet mellom praksis, veiledning og kurs kan gjøre det problematisk å delta på kursene når psykologen er i foreldrepermisjon. Vi anbefaler psykologer som vet at de skal ut i foreldrepermisjon om å utsette oppstart av kursene i spesialistutdanningen. Dette for å sørge for faglig progresjon og kontinuitet, særlig i tilfeller hvor man kun vil delta på 1-2 kurs før permisjonen.

Dersom en psykolog har startet på kurs og skal ut i foreldrepermisjon, vil psykologen kunne gjennomføre noen av kursene i permisjon, men ikke ut over kravet til samtidighet.


Har du spørsmål, kontakt oss via Min side eller på telefon: 23 10 31 30