Hopp til hovedinnhold

Andre kurstilbydere

Kurstilbydere som har fått utdanningsprogram godkjent i spesialistutdanningen.

Institutt for aktiv psykoterapi (IAP )- spesialitetene i organisasjonspsykologi, voksenpsykologi, barne- og ungdomspsykologi, familiepsykologi, valgfritt program i gruppeterapi, valgfritt program i avansert familiepsykologi og systemisk arbeid

Institutt for barne og- ungdomspsykoterapi (IBUP)– spesialiteten i psykoterapi (psykoanalytisk), valgfritt program i psykoterapeutisk metode for barn og unge

Institutt for gruppeanalyse (IGA) - spesialiteten i psykoterapi (Gruppeterapi)

Institutt for Psykoterapi – spesialiteten i psykoterapi (Psykoanalytisk psykoterapi)

Institutt for psykoterapi og Norsk psykoanalytisk institutt - spesialiteten i voksenpsykologi

Norsk Forening for Kognitiv Terapi - spesialiteten i psykoterapi (Kognitiv)

Norsk Forum for Skjematerapi - spesialiteten i psykoterapi (Skjematerapi), valgfritt program i gruppeterapi

Norsk Institutt for Emosjonsfokusert Terapi (NIEFT) – spesialiteten i psykoterapi (Emosjonsfokusert terapi)

Norsk institutt for ISTDP – spesialiteten i psykoterapi (Intensiv Dynamisk Korttidsterapi)

Norsk Karakteranalytisk Institutt – spesialiteten i psykoterapi (Karakteranalytisk)

Norsk psykoanalytisk institutt - spesialiteten i psykoterapi (psykoanalytisk)

Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP ) - spesialiteten i barne- og ungdomspsykologi, valgfritt program i psykoterapeutisk metode for barn og unge