Hopp til hovedinnhold

Veilederutdanning for psykologer

Psykologforeningens toårige veilederutdanning for psykologer.

Psykologforeningen starter et nytt veilederutdanningsprogram annet hvert år. Målgruppen er psykologspesialister som gir psykoterapiveiledning og annen praksisorientert veiledning til psykologer.

Hensikten med programmet er å styrke og fordype deltakernes veilederkompetanse, og med det bidra til en styrking av spesialistutdanningen. Psykologer som veileder andre yrkesgrupper kan også ha stort utbytte av veilederutdanningen.

Bjarte Kyte og Hilde Pentzen leder programmet, og er ansvarlige for det faglige innholdet.

Veilederutdanningen går over to år, og består av fire todagers fellessamlinger og ni gruppesamlinger. Underviserne på fellessamlingene bidrar med relevant forskning, teori og systematisering av erfaringer fra veiledningsarbeid. Fellessamlingene inneholder også gruppearbeid og faglige diskusjoner. 

Deltakerne vil bli delt inn i veiledningsgrupper med gruppeleder og 5–6 deltakere som møtes ni ganger à én dag mellom fellessamlingene. I veiledningsgruppene vil deltakerne få veiledning på sitt eget veiledningsarbeid.

Arbeidet i veiledningsgruppene er en sentral del av utdanningen, og det er viktig at alle deltakerne er tilstede på og bidrar aktivt til hver gruppesamling. Alle deltakerne må gi veiledning til andre under hele utdanningsforløpet, og være villige til å filme veiledningsarbeidet. 

Utdanningen godkjennes som vedlikeholdsaktivitet med 130 timer.

19.-20. oktober 2023

18.-19. april 2024

17.-18. oktober 2024

27.-28. mars 2025


Finner sted i Oslo, og datoer for samlingene avtales i hver gruppe.


Prisen for deltakelse i programmet 2023-2025 er 24.500 kroner per semester (fire semestre). I prisen er det inkludert ni gruppesamlinger med gruppeleder, fire fellessamlinger og en overnatting per fellessamling og måltider. Prisen forutsetter minimum 15 deltakere.

Det er først når vi har bekreftet din deltakelse at du er tatt opp i programmet. Man må delta i programmet fra start, det vil si første fellessamling.

Påmelding er bindende til hele programmet og en må delta på alle felles- og gruppesamlingene for å få utdanningen godkjent.


Spørsmål om praktiske forhold kan rettes til Norsk psykologforening ved kurskonsulent Liv K. Håkonsen, tlf.: 23 10 31 61.

Spørsmål om faglige forhold kan rettes til de faglig ansvarlige eller spesialrådgiver Eva Danielsen, Tlf.: 23 10 31 30.