Hopp til hovedinnhold

Allmennpsykologi: psykologisk behandlingsarbeid i kommunal kontekst - 013

Kurskategori:
Valgfrie program
Sted:
Oslo
Timer:
64
Periode:
22.01.2026 29.01.2027
Påmeldingsfrist:
18.12.2025
Avmeldingsfrist:
18.12.2025
Påmelding gjøres til kurs 1, og det er bindende påmelding til hele programmet.
 
Målgruppe
Målgruppen for det valgfrie programmet er psykologer som arbeider i kommunen og i førstelinjetjenester.

 
Psykologspesialister kan søke opptak på kursene som vedlikeholdsaktivitet. Da stilles ikke krav til praksis og veiledning.
 
Målsetting
Å bevisstgjøre psykologene på avgjørende faktorer for psykologisk praksis i en kommunal kontekst. Gjennom kursrekken vil psykologene få økt kunnskap om mestrings- og ressursorienterte perspektiver og intervensjoner

 
Se målbeskrivelsene for de enkelte valgfrie programmene for hvilke krav som gjelder spesifikt for disse programmene.
 
Sjekk om det valgfrie programmet er godkjent til den spesialiteten du utdanner deg til.
 
Gjennomføring
Valgfritt program og obligatoriske kurs kan ikke gjennomføres samtidig.
 
Det er krav til overveiende grad av samtidighet i praksis, veiledning og kursdeltakelse i spesialistutdanningen. For valgfritt program må du ha mer enn 30 timer veiledning, 32 timer kurs og 6 md. praksis samtidig. Du må være i praksis på 3 av 4 kurs.
 
Privatpraksis på et psykologkontor/institutt i spesialistutdanningen kan kun godkjennes for en begrenset periode på ett år og etter søknad. Se søknadsskjema med betingelser for godkjenning av privatpraksis på våre nettsider (kurs og utdanning/spesialistutdanning/skjemaer)
 
Læringsutbytte
Etter kurs 1 forventes det at psykologen har fått økt kunnskap om rammer for psykologisk behandlingsarbeid i en kommunal kontekst, samt økt rolleforståelse for arbeid som psykolog i en samfunns- og allmennpsykologisk ramme.
Temaer
 • Klinisk arbeid i førstelinjetjenesten (Lover, retningslinjer, veiledere)
 • Prinsipper for lavterskelarbeid
 • Samhandling og teamarbeid
 • Forebyggende råd- og veiledningssamtaler i en kommunal kontekst
 • Kartlegging, vurdering og iverksetting av endringsarbeid gjennom nærpersoner og nettverk
Priser:
Pris, medlem:
8,300 kr
Pris, ikke-medlem:
16,600 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kurssted:
Christiania Qvartalet møtesenter
Prosjektnummer:
40AL126013
Oppmøtetype:
Fysisk
Læringsutbytte

Etter kurs 2 forventes det at psykologen har fått økt kunnskap om tidlig intervensjon og forebyggende innsats, samt økt kjennskap til gjennomføring av gruppetilbud i en kommunal kontekst.
 • Veiledet selvhjelp
 • Mestringsorientert psykoedukasjon
 • Formidling av psykologisk kunnskap til ulike målgrupper.
 • Grunnleggende prinsipper for gruppebehandling
 • Utvikling av gruppetilbud: Fra behovsanalyse til gjennomføring
Priser:
Pris, medlem:
8,300 kr
Pris, ikke-medlem:
16,600 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kurssted:
Christiania Qvartalet møtesenter
Prosjektnummer:
40AL226013
Oppmøtetype:
Fysisk
Læringsutbytte

Etter kurs 3 forventes det at psykologen har fått økt forståelse og ferdigheter for klinisk behandlingsarbeid i en kommunal kontekst.
 • Korttidsbehandling
 • Arbeid i og med familien
 • Tidlig intervensjon som behandlingstilnærming
 • Brukermedvirkning – oversikt over ulike metoder for å sikre brukerne innflytelse
 • Håndtering av selvmordsrisiko, kriser og traumer
Priser:
Pris, medlem:
8,300 kr
Pris, ikke-medlem:
16,600 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kurssted:
Christiania Qvartalet møtesenter
Prosjektnummer:
40AL326013
Oppmøtetype:
Fysisk
Læringsutbytte

Etter kurs 4 forventes det at psykologen har fått økt kjennskap til forebyggende og helsefremmede arbeid overfor individer og grupper. Det forventes at psykologen har fått økt kjennskap til veiledning, konsultasjon og undervisning for ivaretakelse av brukere som har behov for oppfølging over tid.
 • Positiv psykologi som fagperspektiv: historisk utvikling
 • Positiv psykologi og helsefremmende arbeid
 • Helsefremmende intervensjoner overfor individer og grupper
 • I hvilke sammenhenger de ulike metodene (veiledning, konsultasjon og undervisning) bør anvendes.
Priser:
Pris, medlem:
8,300 kr
Pris, ikke-medlem:
16,600 kr

Noe prisøkning kan forekomme.

Detaljer:
Timer:
16
By:
Oslo
Kurssted:
Christiania Qvartalet møtesenter
Prosjektnummer:
40AL427013
Oppmøtetype:
Fysisk
Logg inn på Min side for påmelding til Allmennpsykologi: psykologisk behandlingsarbeid i kommunal kontekst - 013 (fra 22.01.2026 til 29.01.2027) Påmelding på Min Side