Regionale samarbeidsutvalg for avtalespesialister

Det er oppnevnt samarbeidsutvalg mellom avtalespesialister og regionalt helseforetak i hvert av de fire regionale foretaksområdene.  

I Helse Sør-Øst oppnevnes fire representanter for avtalespesialistene, i de tre andre områdene oppnevnes det to representanter til hvert samarbeidsutvalg. Samarbeidsutvalgene skal bidra til å fremme nødvendig samarbeid og samhandling mellom RHF og psykologer med driftsavtale i den enkelte helseregion. Regionale planer av betydning for drift av avtalepraksis skal legges frem for samarbeidsutvalget til uttalelse. 

Helseregion

Navn

E-post

Helse Nord Annelise Fredriksen al-fred@online.no
  Elin Tove Solvang elin.tove.solvang@gmail.com
Helse Midt Jakob Støre-Valen jakob@valen.cc
  Lars Palmar Breivik larspalmarbreivik@gmail.com
  Nils Petter Lydersen (vara) nplydersen@hotmail.com
Helse Vest Knut T. Ueland knut-tu@online.no
  Gunnar Larsen gunnar.larsen@allasso.no
Helse Sør-Øst Anne Kari Lind-Fossen akfossen@gmail.com
  Inger Jakobsen ingerjak96@gmail.com
  Marit Grande grandemarit@gmail.com
  Per Erik Arnesen (for 1. år) post@pererikarnesen.no
Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.